Zachycení papíru v podavači

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a odstraňte originál podle uvedeného postupu.
1
Odeberte originály z přihrádky podávání originálů.
2
Zkontrolujte, zda se originál nezachytil uvnitř krytu podavače.
Otevřete kryt podavače.
Pokud se originál zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Pokud se nedaří zachycený originál vyjmout, nevytahujte jej silou, ale pokračujte dalším krokem.
3
Zkontrolujte, zda se originál nezachytil ve výstupní přihrádce na originály.
Zvedněte přihrádku podávání originálů.
Pokud se originál zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Vraťte přihrádky podávání originálů do původní polohy.
4
Po odstranění všech zachycených originálů zavřete kryt podavače.
5
Zvedněte podavač a zkontrolujte, zda se originál nezachytil.
Zvedněte podavač a zkontrolujte polohu, kterou udává .
Pokud se originál zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
6
Vraťte podavač do původní polohy.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
Při uzavírání podavače se nedívejte do světla vyzařovaného ze skleněné desky.
7WAS-01U