Papirskuffe

Papirskuffe 1

Papirstyr (venstre styr)

Tryk på den øverste del af det venstre styr, og skub det.

Papirstyr (frontstyr)

Tryk på den øverste del af det forreste styr, og skub det.

Lampe for papirniveau

Angiver den resterende mængde papir. Mærket flyttes nedad, efterhånden som den resterende mængde papir formindskes.
Montering af den rigtige papirformatlabel
Sæt papirformatlabelen i samme højde som indikatoren for kassenummeret og ca. 5 mm til venstre.
* Ca. 5 mm
Bemærk, at labelen for papirformat kan omfatte papirformater, der ikke er tilgængelige på maskinen.
7WCJ-00F