Finishing med sætsortering/staksortering

Ved kopiering af to eller flere kopier fra fremføreren kan du vælge sætsortering eller staksortering som rækkefølge for dit output. Vælg "Sætsortér" for at printe i fortløbende siderækkefølge. Vælg "Staksortér" for at printe sæt med hver side, som eksempel 10 ark med den første side, 10 ark med den anden side osv.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Finishing>.
5
Tryk på <Sætsortér (Sideorden)> eller <Staksortér (samme sider)>.
6
Indstil <Forskydning> efter behov.
Hvis du ikke vil bruge forskydning (en funktion der flytter papirets outputposition), skal du trykke på .
Hvis du valgte <Sætsortér (Sideorden)>, skal du med taltasterne angive, hvor mange kopier der skal printes i hver position.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
Finisher er muligvis krævet. Det afhænger af finishing-funktionen. Introduktion (om maskinen)
Afhængigt af papirtypen kan du ikke anvende finishing-funktioner. Hardwarespecifikationer
Ved anbringelse af originalen på glaspladen
Hvis du trykker på <Tilvalg>  <Jobopbygning> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner, kan du bruge funktionen Sætsortering/Staksortering, også selvom originalen er anbragt på glaspladen.
Indsæt en jobseparator mellem hver side ved output med staksortering
Hvis du vælger <Staksortér (samme sider)>, kan du indsætte en jobseparator mellem hver gruppe. For flere informationer kan du se <Jobseparator mellem grupper>. <Jobseparator mellem grupper>
Når du konfigurerer indstillinger i <Se gemte filer>
Efterbehandlingsfunktionen kan kun bruges, når du udskriver en PDF-/XPS-fil eller en fil lagret i mailboksen.
7WCJ-068