Udskiftning af tonerpatronen

Når toneren er ved at være opbrugt eller er helt opbrugt, vises der en meddelelse, der beder dig om at forberede en ny patron eller udskifte patronen. Forbered en ny tonerpatron, eller udskift patronen i henhold til den viste meddelelse.
Du må kun udskifte tonerpatroner, når maskinen beder dig om det.
For detaljer om hver meddelelse kan du se Modforholdsregler for hver meddelelse.
For information om produktnumrene på tonerpatronerne, se Udskiftningsdele.
Du kan kontrollere, hvor meget der i øjeblikket er tilbage af toneren. Tjekker den resterende tonermængde

Procedure for udskiftning af tonerpatronen

Når der skal udskiftes flere tonerpatroner på samme tid, skal de udskiftes i følgende rækkefølge: sort, gul, magenta, cyan.
1
Tryk på .
Denne handling er ikke nødvendig, når den sorte toner eller alle tonere er opbrugt.
2
Åbner hovedenhedens frontdæksel.
3
Træk tonerpatronen ud.
Træk tonerpatronen i den farve, der vises på skærmen, ud.
Undgå at give tonerpatronen nogle stød ved f.eks. at slå den mod noget. Hvis den får et stød, kan det få toneren til at lække.
4
Fjern tonerpatronen fra dens æske.
5
Ryst den nye tonerpatron ca. fem eller seks gange for at fordele toneren jævnt i patronen.
I dette trin må du ikke fjerne tromlens beskyttelsesdæksel.
6
Fjern tromlens beskyttelsesdæksel.
Berør ikke overfladen af tromlen på øverste side af tonerpatronen.
7
Isæt den nye tonerpatron.
Før du isætter tonerpatronen, skal du bekræfte, at farven på tonerpatronen og den farve, der er angivet på den lille åbning i hovedenheden, stemmer overens.
Hold tonerpatronen med pilen, der er markeret som op, og skub den ind i hovedenheden, indtil den ikke kan komme videre.
Placer tonerpatronen på tonerpatronstyret (), og skub patronen ind, indtil den ikke kan komme videre.
8
Luk hovedenhedens frontdæksel.
Hvis printningen blev afbrudt, fordi toneren var opbrugt, genoptages den automatisk, når du udskifter tonerpatronen.
Selvom cyan, magenta eller gul toner bliver brugt op, kan du fortsætte med printe i sort-hvid, så lang tid der er sort toner tilbage, men printningskvaliteten falder. Hvis du vil fortsætte printningen i sort-hvid, skal du ikke udskifte tonerpatronen, før printningen er fuldført.
Hvis farven og tætheden under printning er anderledes, når der er sat en ny tonerpatron i, skal du lave en justering.
7WCJ-01H