Synkronisering af indstillinger for flere Canon-multifunktionsprintere

Du kan synkronisere de tilpassede data for flere Canon-multifunktionsprintere på et netværk. Dette giver mulighed for, at den adressebog og Personlig-knap/Delt-knap osv., der er angivet og registreret på en enkelt maskine, kan bruges på andre maskiner, der er synkroniseret. For informationer om de emner, der vedrører synkronisering, se Liste over elementer, der kan tilpasses
Server-/klientmaskine
Klientmaskine
Klientmaskine
Der kan synkroniseres op til 10 maskiner, herunder servermaskinen.
Synkroniserede værdier bliver muligvis ikke afspejlet, afhængigt af tilbehørsprodukterne og konfigurationen af maskinen.
En servermaskinen kan enten bruges som en servermaskine, der ikke synkroniserer sine egne data, eller både som en server- og klientmaskine (server-/klientmaskine).
Hvis du ikke starter klientfunktioner på servermaskinen, vil data, der er angivet på servermaskinen, ikke blive afspejlet i klientmaskinerne.

Procedure for synkronisering

Angiv synkronisering som angivet herunder.
Første kontrol
Er de maskiner, der skal synkroniseres, forbundet korrekt til netværket?
Eksport af brugerdataene
Det anbefales, at du eksporterer brugerdataene for at sikkerhedskopiere dem. Import/eksport af indstillingsdataene
Angivelse af servermaskinens indstillinger
Start synkronisering på servermaskinen. Start af synkronisering af indstillinger
Angivelse af de detaljerede synkroniseringsindstillinger
Angiv de detaljerede synkroniseringsindstillinger på servermaskinen. Angivelse af detaljerede synkroniseringsindstillinger (Servermaskine eller server-/klientmaskine)
Start af synkronisering
Angiv forbindelsesmodtageren på klientmaskinerne, og start synkronisering. Start af synkronisering af indstillinger
Kontrol af synkronisering
Kontrollér de detaljerede synkroniseringsindstillinger, registrerede brugere og de forbundne maskiner på servermaskinen. Angivelse af detaljerede synkroniseringsindstillinger (Servermaskine eller server-/klientmaskine)
Hvis du vil ændre omfanget af delingen osv., når du har startet synkronisering, skal du slukke alle klientmaskinerne, ændre indstillingerne på servermaskinen og starte alle klientmaskinerne igen. Angivelse af detaljerede synkroniseringsindstillinger (Servermaskine eller server-/klientmaskine)
Synkronisering starter, når klientmaskinerne er genstartet.
Når en klientmaskine starter og opretter forbindelse til servermaskinen, overskrives de brugerdata, der er registreret både på servermaskinen og klientmaskinen med brugerdataene på servermaskinen, og de brugerdata, der er indstillet på klientmaskinen, slettes. Hvis du vil bruge brugerdataene på en klientmaskine, der skal oprettes forbindelse til, skal du slette de tilhørende data fra servermaskinen via <Delete User Data> i <Synchronize Custom Settings (Server)>, før du starter klientmaskinen.
Hvis der findes forskellige data for den samme bruger på flere klientmaskiner, der startes efter hinanden, bruges brugerdataene på den klientmaskine, der først oprettede forbindelse til serveren, til synkronisering.
 : Data for bruger 1
 : Øvrige data for bruger 1
 : Data for bruger 2
 : Data for bruger 3
Brugerdata for klientmaskine A
Den første klientmaskine, der har oprettet forbindelse til serveren.
Har registreret dataene for bruger 1 og bruger 2.
Brugerdata for klientmaskine B
Har registreret de øvrige data for bruger 1 og dataene for bruger 3.
Brugerdata, der er registreret på servermaskinen
Dataene for bruger 1, der er registreret på servermaskinen, synkroniseres ved hjælp af dataene på klientmaskine A.
Hvis der opstår et problem i servermaskinen eller en klientmaskine, efter at synkroniseringen er startet, returnerer dataene med [Device-Specific (Not Shared)] indstillet for dets delingsomfang i den maskine, der har problemet, til deres standardindstillinger og gendannes ikke.
En maskine, der fungerer som en servermaskine, går ikke helt i dvaletilstand, hvis der er en eller flere maskiner, der forbundet til den som klientmaskiner, kører.
Hvis en maskine, der fungerer som servermaskinen, også er forbundet som en klientmaskine og er indstillet til at oprette forbindelse til localhost via en proxyserver, vil den maskine ikke går helt i dvaletilstand.
For at synkronisere de brugerdefinerede indstillinger mellem maskinerne skal indstillingerne for maskingodkendelse og indstillingerne for gruppeadministration være de samme. For information om, hvordan du angiver de samme godkendelsesindstillinger, se instruktionerne til loginapplikationen. Når det gælder indstillinger for gruppeadministration, anbefales det, at indstillingerne i den ene maskine eksportere og importeres på de andre maskiner. Når der bruges afdelings-ID'er til gruppeadministration, skal du indstille de samme afdelings-ID'er for hver enkelt maskine.
For at synkronisere informationer vedrørende netværkssteder til nøgleringe skal rækkefølgen af de netværkssteder, der er registreret, være den samme på alle maskiner.
Hvis en maskine, du bruger, er en ældre version, kan registrerede genveje og nøgleringe muligvis ikke synkroniseres.
Når brugertilpassede indstillinger er blevet synkroniseret, angives <Handling, når maks. antal brugere er overskredet> for både klient- og servermaskiner til <Slet ældste brugerindstillinger> og kan ikke ændres.
Indstil den korrekte tid i SNTP-indstillingerne (<SNTP-indstillinger>), før serverfunktionerne i den maskine, der fungerer som servermaskinen, aktiveres.
Hvis synkronisering af brugerdefinerede indstillinger (klient) er startet, er det ikke længere muligt at synkronisere (herunder adressebogen) de data, der skal importeres eller eksporteres. For informationer om at importere/eksportere indstillingsdata, se Import/eksport af indstillingsdataene. For informationer om de data, der udsættes for synkronisering af brugerdefinerede indstillinger, se Liste over elementer, der kan tilpasses.
7WCJ-0FY