<Administrér personlige indstillinger>

Angiv indstillingerne (personlige indstillinger) for hver bruger.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Tillad brug af Personlige indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, om du vil give brugere, der er logget på denne maskine, mulighed for at bruge tilpasningsfunktionen som f.eks. visningssproget, indstillinger for tilgængelighed og det skærmbillede, der skal vises efter start/gendannelse.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tillad brug af Personlige indstillinger>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Handling, når maks. antal brugere er overskredet>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, hvordan maskinen behandler personlige indstillinger for brugere eller grupper (oplysninger om brugerindstillinger), når det antal, som maskinen kan gemme forskellige indstillinger for, overstiger grænsen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Handling, når maks. antal brugere er overskredet>
<Slet ældste brugerindstillinger>, <Fjern nye brugerindstillinger>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
For informationer om de data, der slettes, når <Slet ældste brugerindst.> angives, se Liste over elementer, der kan tilpasses.
Hvis du vil slette data manuelt i stedet for at slette dem automatisk, skal du følge den procedure, der er beskrevet i Sletning af informationer om brugerindstillinger.
For information om grænsen for personlige indstillinger for brugere eller grupper (oplysninger om brugerindstillinger), som maskinen kan gemme, se Systemspecifikationer.

<Brug standardskærm efter opstart/gendannelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, om hver enkelt bruger skal kunne indstille den skærm, der vises ved start/gendannelse.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug standardskærm efter opstart/gendannelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7WCJ-0R3