<Vedligeholdelse>

Angiv indstillingerne for maskinens funktion til automatisk rensning.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Rens inde i hovedenheden> (kun C357-serie / C257-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Vedligeholdelse>
Hvis der opstår striber på printet papir, eller der mangler en del af et billede, skal du udføre <Rens inde i hovedenheden>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Rens inde i hovedenheden>
Start rensning
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Rens fremfører>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Vedligeholdelse>
Hvis der er streger på originaler, der er scannet med fremføreren eller papir, der er printet, skal du udføre <Rens fremfører>. Rengøring af fremføreren
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Rens fremfører>
Start rensning
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Rens trykrulle til fiksering>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Vedligeholdelse>
Hvis de printede ark ser beskidte ud, skal du udføre <Rens trykrulle til fiksering>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Rens trykrulle til fiksering>
Start rensning
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Kun C477-serie
Du kan bruge følgende papirformater/-typer.
Format: A4, LTR
Type: Tyndt, almindeligt, farvet, genbrugspapir

<Rensning af display til effekt. scanningsomr.>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Vedligeholdelse>
Start videoen, der viser, hvordan du renser glaspladen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Rensning af display til effekt. scanningsomr.>
Viser rensemetoden
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Kontrollér Vedligeholdelsesmetode>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Vedligeholdelse>
Få oplysninger om, hvordan du udskifter forbrugsvarer og fjerner fastklemt papir, i eksempelvideoen.

<Initialisér efter udskiftning af dele>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Vedligeholdelse>
Du skal initialiserer printeren efter udskiftning af reservedele. Initialiser printeren for hver del, der udskiftes.

<Kontrollér registreret kondens> (kun C477-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Vedligeholdelse>
Indstil, om du vil starte processen med at fjerne kondens, når der registreres kondens inden i maskinen. Hvis du indstiller denne status til <Til>, udføres processen med at fjerne kondens automatisk.
Hvis du vælger <Til> og trykker på <OK>, vises en skærm, der spørger, om du straks vil udføre processen med at fjerne kondens. Hvis du straks vil starte processen med at fjerne kondens, skal du trykke på <Ja>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Kontrollér registreret kondens>
<Til> (<Job, der skal begrænses ved registrering af kondens>, <Kun modtagne job>, <Alle jobs>), <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Under processen med at fjerne kondens kan der muligvis ikke printes korrekt, hvilket kan medføre, at papiret bliver sort.
For at holde effekten af processen til fjernelse af kondens i gang, når denne status er indstillet til <Til>, er det nødvendigt at holde maskinen tændt.
Printjob, der udføres under processen med at fjerne kondens, begrænses af indstillingerne for <Job, der skal begrænses ved registrering af kondens>.
<Kun modtagne job>: Uanset indstillingerne for <Brug faxhukommelseslås>/<Brug I-faxhukommelseslås> lagres de modtagne fax/I-fax-data i boksen til hukommelsesmodtagelse og kan ikke printes under processen med at fjerne kondens. Rapporter, der automatisk outputtes på det angivne tidspunkt, kan ikke printes.
<Alle jobs>: Alle printdata kan ikke printes under processen med at fjerne kondens.
7WCJ-0JR