Papirstop i hovedenheden

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne papiret.
Fikseringsenheden og dens omgivelser inden maskinen er varme, når du bruger printeren. Sørg for, at fikseringsenheden er helt kold, før du fjerner det fastklemte papir. Du kan få forbrændinger, hvis du berører fikseringsenheden, mens den stadig er varm.
I følgende tilfælde skal du kontakte din autoriserede Canon-forhandler.
Du kan ikke gennemføre proceduren, fordi papiret er snoet omkring fikseringsenheden og ikke kan fjernes.
Du kan se papiret, der sidder fastklemt inden i fikseringsenheden, men kan ikke fjerne det.
Bekræft inden udførelse
Luk dæksler, som er åbne.
Hvis du bruger imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ, skal du første tjekke, om papiret sidder fastklemt i finisheren. Papirstop i finisheren (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)
1
Åbn hovedenhedens højre dæksel.
2
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i udbakken på hovedenheden.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
3
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt inden i fikseringssamlingen.
Fikseringsenheden, og anbring den på et plant underlag.
Hold den lyseblå del af fikseringsenheden med fingrene på begge hænder, og træk den vandret ud.
Åbn fikseringsenhedens styr.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Hvis papiret delvist er ude fra den nedre side (indgangssiden) på fikseringsenheden, skal du forsigtigt trække papiret i nedadgående retning.
Luk fikseringsenhedens styr.
4
Kontrollér, om der sidder papir fast i det område, hvor fikseringsenheden blev fjernet.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
5
Sæt fikseringsenheden tilbage på plads.
Hold den lyseblå del af fikseringsenheden med fingrene på begge hænder, placer fikseringsenheden vandret, så den flugter med rammen, og skub den ind, indtil der høres et klik.
6
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt inden i fremføringsrullen.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
7
Kontrollér, om der sidder papir fastklemt i forsyningsområdet til universalbakken.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
8
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt inden i dupleksenheden.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
9
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i leveringsstyret.
Løft overførselsenheden.
Åbn to leveringsstyr.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Luk leveringsstyrene.
10
Luk forsigtigt hovedenhedens højre dæksel, indtil det klikker.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
7WCJ-01W