Viimeistelijä (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)

Viimeistelijän avulla voit käyttää seuraavia toimintoja.
Lajittelu
Tulosteet lajitellaan alkuperäisen sivujärjestyksessä oleviin nippuihin.
Ryhmittely
Kaikki saman alkuperäisen sivun tulosteet ryhmitellään samaan nippuun.
Siirto
Jokainen tulostettu ryhmä siirretään vastakkaisiin suuntiin.
Nidonta + lajittelu
Tulosteet lajitellaan sivujärjestyksessä oleviin nippuihin ja nidotaan (kulma).

Luovutustaso (taso C)

Tulosteet luovutetaan tälle tasolle. Voit määrittää toiminnot, joihin tasoa käytetään, määrittämällä <Output Tray Settings>. <Output Tray Settings> (vain C477 Series) *

Luovutustaso (taso B)

Tulosteet luovutetaan tälle tasolle. Voit määrittää toiminnot, joihin tasoa käytetään, määrittämällä <Output Tray Settings>. <Output Tray Settings> (vain C477 Series) *

Viimeistelijän etuovi

Avaa, kun poistat nidontayksikön niittitukoksen tai kun vaihdat niittikasetin. Niittien vaihtaminen (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)

Viimeistelijän oikea kansi

Avaa tämä kansi, kun poistat paperitukoksen viimeistelijän sisältä. Paperitukokset viimeistelijässä (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)
Nidontakohdan valitseminen
Tietoja paperityypeistä, joita voi nitoa, on kohdassa Laitemääritykset.
Ohjeita niittiyksikön niittikasetin vaihtamiseen on kohdassa Niittien vaihtaminen (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ).
Ohjeita paperitukoksen tai niittitukoksen poistamiseen on kohdassa Paperitukosten poistaminen ja Juuttuneiden niittien poistaminen (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ).
Kun luovutustaso saavuttaa pinoamisrajan mennessään alaspäin tai ei pysty laskeutumaan enempää, tulostus keskeytyy. Poista kaikki luovutettu paperi tasoilta, jolloin tulostus jatkuu.
Lajittelu ja ryhmittely
Jos valitset <Siirto> yhdessä lajittelun tai ryhmittelyn kanssa, jokaista tulosteryhmää siirretään.
Nitojat
Kun käytät Nidonta-toimintoa, älä poista paperinippua luovutustasolta työn aikana. Poista paperinippu kun työ on valmistunut.
Jos viesti <Lisää niittejä nitojayksikköön.> on näkyvissä, melkein kaikki niitit on käytetty. Vaihda niittikasetti jotta voit jatkaa työskentelyä.
7WEC-00C