Paperitukosten poistaminen

Jos paperitukos sattuu, näytössä näkyy viesti, paperitukoksen sijainti sekä tukoksen poistamisohjeet. Jos et osaa poistaa paperitukosta näytön ohjeiden mukaan, poista paperitukos Paperitukosten sijainnit -kohdan ohjeiden mukaan. Lisätietoja paperitukosten poiston varotoimenpiteistä on kohdassa "Tärkeitä turvallisuusohjeita" oppaassa UKK-opas.
Kun kaikki paperitukokset on poistettu, poista välittömästi kätesi laitteesta ja lisälaitteesta, jotta vaatteet tai kädet eivät tartu rulliin.
Paperitukosten poiston varotoimenpiteet
Selvitä paperitukokset katkaisematta laitteen päävirtaa. Tulostettavat tiedot poistetaan, kun sammutat virran.
Ole erityisen varovainen faksia vastaanotettaessa.
Jos paperi repeytyy, varmista, että poistat sen kokonaan eikä sen palasia jää laitteeseen.
Älä poista juuttunutta paperia laitteesta väkisin. Paperin poistaminen väkisin voi vahingoittaa laitteen osia.
Jos et saa poistetuksi paperia, ota yhteys valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Kun tapahtuu paperitukos tulostettaessa nidontatilaa käyttäen, tulostettavaa arkkinippua ei nidota. Nidontaa käytetään seuraavaan tulostenippuun ja sen jälkeisiin nippuihin.

Jos paperitukoksia tapahtuu usein

Paperitukosten sijainnit

Tietoja paperitukosten sijainneista sekä ohjeita tukosten poistamiseen on seuraavassa kuvassa ja ohjeissa.
Pääyksikön sisällä Paperitukokset pääyksikössä
Viimeistelijä (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ) Paperitukokset viimeistelijässä (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)
Paperi ei välttämättä ole jumissa tarkistamassasi sijainnissa. Noudata myös tässä tapauksessa näytön ohjeita ja tarkista kaikki sijainnit.
Näytössä näkyy toistuvasti ilmoitus paperitukoksesta, kunnes tukos on poistettu.
Jos valitset <Sulje> paperitukoksesta ilmoittavassa näytössä, voit jatkaa toimintoja ja määrittää asetuksia poistamatta paperitukosta välittömästi.
Älä poista paperia muusta kuin näytössä näkyvästä paperitukoksen sijainnista. Se voi aiheuttaa paperitukoksia muissa sijainneissa tai sivujen puuttumista tulostetuissa asiakirjoissa.
Kun paperikasettiin lisätään tarroja, tarroista saattaa tarttua liimaa paperinohjaimiin. Jos lisäät paperikasettiin paperia ja paperinohjaimissa on liimaa, seurauksena voi olla paperitukos. Tarkista paperinohjaimet ja jos niissä on liimaa, pyyhi se pois.
7WEC-01S