Kirjekuorten lisääminen

Lisää kirjekuoret monitoimitasolle. Muista suoristaa kaikki kirjekuorten käpristymät ennen niiden lisäämistä. Kiinnitä huomiota myös kirjekuorten suuntaan ja siihen, kumpi puoli on alaspäin.
Tässä osassa kerrotaan, miten kirjekuoret lisätään oikeassa suunnassa, sekä toimenpiteet, jotka on suoritettava ennen kirjekuorten lisäämistä. Kuvaus yleisistä toimista, jotka on suoritettava lisättäessä kirjekuoria monitoimitasolle, on kohdassa Paperin lisäämisen perustoiminnot.

Ennen kirjekuorten asettamista

Noudata seuraavia ohjeita ja valmistele kirjekuoret ennen niiden lisäämistä.
Älä käytä kuoria, joiden läpässä on liimaa, sillä liima saattaa sulaa kiinnitysyksikön kuumuudessa ja paineessa.
Kirjekuoret saattavat rypistyä riippuen kirjekuorten tyypistä tai säilytysolosuhteista.
Kohdissa, joissa kirjekuoret menevät päällekkäin, voi esiintyä raitoja.
1
Suorista kaikki käpristymät.
Ota noin viisi kirjekuorta. Suorista kaikki käpristymät ja tarkista kaikki neljä kulmaa.
2
Silota kirjekuoret ja poista kaikki ilma niiden sisältä.
Aseta kirjekuoret tasaiselle alustalle ja poista ilma niiden sisältä liikuttamalla käsiä nuolien osoittamaan suuntaan.
Toista tämä viisi kertaa kullekin viiden kuoren nipulle.
3
Paina kaikkia neljää sivua.
Paina kaikkia neljää sivua voimakkaasti. Paina erityisen huolellisesti reunaa, joka on kirjekuoren syöttösuuntaa kohden. Paina voimakkaasti, jotta läppä pysyy litteänä.
Jos läppää ei paineta huolellisesti, se voi aiheuttaa paperitukoksen. Jos näin käy, paina tiukasti kunkin kirjekuoren jokaista neljää reunaa.
4
Tasaa kirjekuorten reunat tasaisella alustalla.
Tarkista, ettei yksikään kirjekuori ole sen yllä tai alla olevan kirjekuoren läpän alla.

Kirjekuorten lisääminen monitoimitasolle

Lisää kirjekuoret seuraavissa kuvissa osoitetulla tavalla kirjekuorten etupuoli (puoli, jossa ei ole liimattuja kohtia) alaspäin (suositus).
Sulje läpät ja lisää kirjekuoret siten, että niiden läpät ovat etureunan puolella.
Jos kirjekuoria ei syötetä oikein, vaikka valmistelut on suoritettu ohjeiden mukaan, lisää kirjekuoret yksitellen monitoimitasolle sen sijaan, että lisäisit useita samalla kertaa.
Älä tulosta kirjekuoren kääntöpuolelle (sille, jossa liimattavat alueet ovat).
Kun tulostat kirjekuoriin, poista ne luovutustasolta 10 kappaleen erissä.
7WEC-00W