Skannattujen asiakirjojen tilan ja lokin tarkistaminen

Voit tarkistaa lähetettyjen ja tallennettujen asiakirjojen tilat ja liikennöintilokit.
Kun henkilökohtainen todentamisen hallinta on käytössä, voit estää käyttäjiä suorittamasta toimintoja toisten käyttäjien töille <Tilavalvonta> -näytössä. <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin>

Lähetettyjen/tallennettujen asiakirjojen tilojen tarkistaminen

1
Valitse  (Tilavalvonta).
2
Valitse <Lähetä>  <Työn tila>.
3
Tarkista tilat.
Valitsemalla asiakirjan ja painamalla kohtaa <Tiedot> voit tarkistaa tiedot, kuten vastaanottajat ja sivumäärät.
Valitsemalla asiakirjan ja painamalla kohtaa <Peruuta> voit peruuttaa lähetyksen tai tallennuksen.
Valitsemalla <Tulosta lista> voit tulostaa näytössä näkyvien lähetettyjen tai tallennettujen asiakirjojen tilaluettelon.
Valitsemalla <Tiedot>  <Lähetä uudelleen> voit lähettää tai tallentaa uudelleen asiakirjat, joiden lähetys tai tallennus epäonnistui. Voit määrittää toisen vastaanottajan valitsemalla <Muuta vastaanottaja>. Voit lähettää asiakirjoja useille vastaanottajille samalla lähetys- tai tallennustavalla valitsemalla <Lähetyslista>, valitsemalla vastaanottajan ja valitsemalla sitten <Lähetä uudelleen> tai <Muuta vastaanottaja>.
Voit lähettää tai tallentaa asiakirjat uudelleen, kun <Poista virheellinen lähetys> asetus on <Ei>. <Poista virheellinen lähetys>
Voit vaihtaa sellaisten asiakirjojen vastaanottajia jotka on asetettu lähetettäväksi/tallennettavaksi määrättynä aikana tai joiden lähetys/tallennus epäonnistui. Huomioi, että et voi vaihtaa sellaisten lähetettävien tai tallennettavien asiakirjojen vastaanottajia, joille on määritetty useita vastaanottajia, tai jos uuden vastaanottajan syöttäminen on estetty (Uusien vastaanottajien estäminen).

Tarkistaminen onko asiakirjat lähetetty tai tallennettu onnistuneesti

1
Valitse  (Tilavalvonta).
2
Valitse <Lähetä>  <Työloki>.
3
Tarkista onko asiakirjat lähetetty tai tallennettu onnistuneesti.
<OK> näkyy <Tulos>-sarakkeessa, kun asiakirjan lähetys tai tallennus onnistui. Jos sarakkeessa näkyy <NG>, asiakirjan lähetys tai tallennus epäonnistui peruutuksen tai jonkin virheen vuoksi.
Voit tarkistaa tallennetun lomakekuvan valitsemalla paperin ja painamalla <Tiedot>. Virhekoodien avulla voit tarkistaa virheiden syyt ja ratkaisut. Virhekoodien ratkaiseminen
Valitsemalla <Tiedons. hallintarap.> voit tulostaa näkyvän lähetys- tai tallennuslokin luettelona.
VINKIT
Vastaanottajien määrittäminen/tallentaminen lähetyshistoriasta
Voit määrittää vastaanottajia ja tallentaa vastaanottajia osoitekirjaan lähetyshistoriasta <Tilavalvonta>-näytössä. Tämä säästää osoitteen syöttämisen vaivan ja auttaa myös välttämään lähettämistä väärälle vastaanottajalle virheellisesti syötetyn osoitteen takia.
Kun vastaanottaja määritetään: <Tilavalvonta> <Lähetä> <Työloki> valitse lähetyskohde: <Määritä läh. vast.ottajaksi> <OK>
Kun tallennat vastaanottajan: <Tilavalvonta> <Lähetä> <Työloki>  valitse tallennettava vastaanottaja <Tallenna vastaanottaja> tallenna vastaanottaja kunkin vastaanottajatyypin tallennusnäytössä
7WEC-08L