<Internet>

Määritä Internet-toiminnon asetukset.
Lisätietoja saa käytönaikaisten oppaiden sivuston kohdasta "Internet". Internet
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Settings>
<Security>
<TLS Version Settings>
<Attempt All Versions>, <TLS 1.3>, <TLS 1.2>, <TLS 1.1>, <TLS 1.0>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Use JavaScript>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Display Mixed HTTPS/HTTP Pg>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Server Address to Exempt from Warning>
(NOLLA)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Server Address to Allow for Sharing Info>
(NOLLA)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Server Addr. to Allow for Simple PDF Print>
(NOLLA)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Restrict Share Device Information>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Root Certificate>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Match for Cert. CN>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Displ Warning when Entering Secured Page>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Displ. Warning when Leaving Secured Page>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Cache>
<Use Cache>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Clear Cache>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Cookie>
<Cookie Handling>
<Accept>, <Block>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Delete Cookies>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Local Storage>
<Clear Local Storage>
<Yes>, <No>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Privacy Policy and Regulations>
<Restrict URL Entry>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Restrict Add/Edit Favorites>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Restrict Storing in Mail Box/Printing>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Restrict File Upload>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Hide Screen Top Display>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Hide Buttons in Toolbar>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Hide Address in Toolbar>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Hide Web Access Button>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Proxy Settings>
<Use a proxy server>
(Vain näyttö)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Proxy Server Address>
(Vain näyttö)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Porttinumero>
(Vain näyttö)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Use proxy auth.>
(Vain näyttö)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Address Without Using Proxy>
(NOLLA)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Use HTTP1.1 for proxy connection>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Exit Sleep Mode When Displ. Web Access Scrn>
<Skanneri>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Tulostin>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<User Agent>
<User Agent>
Käyttäjän edustajan tiedot <Palauta alkuasetukset>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Web Access Settings
<Version>
<About>
(Vain näyttö)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
7WEC-0LR