Asetukset/Tallennus

Voit muokata laitteen ympäristösi ja tarpeittesi mukaiseksi määrittämällä tässä luvussa kuvatut asetukset. Aloita määrittäminen valitsemalla  (Asetukset/Tallennus).
Tässä osassa kerrotaan, mitä Asetukset/Tallennus-valikon vaihtoehdoilla voidaan määrittää. Huomaa, että käytössä olevat vaihtoehdot määräytyvät kirjautumineen käyttäjän oikeuksien ja käytössä olevien laitteiden mukaan.
Ääniasetukset (Säädä äänenvoimakkuus) tulevat näkyviin, kun valitset <Äänenvoimak. asetukset> tai Äänenvoimakkuuden säätö -painikkeen (malleissa, joissa on pystykäyttöpaneeli).
Jotkut asetukset eivät ehkä näy, riippuen laitteeseen asennettujen lisävarusteiden kokoonpanosta.
Jotkin muutokset eivät ehkä tule voimaan heti asetuksista riippuen. Tässä tapauksessa on tarpeen tehdä jokin seuraavista.
Valitse <Kyllä> näytössä, jossa pyydetään vahvistamaan muutokset.
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Käytä muut. aset.>.
Käynnistä laite uudelleen.
Pääkäyttäjät voivat määrittää eri asetuksia kuin tavalliset käyttäjät. Määritettävät asetukset voivat vaihdella myös pääkäyttäjän oikeuksilla asetettujen toimintarajoitusten mukaan.

Asetusluettelot

Asetukset ja arvot on lueteltu kohdassa Asetusten kuvaus. Tehdasasetukset on lueteltu lihavoiduilla punaisella tekstillä.
"DeviceAdmin" ja "NetworkAdmin"
"DeviceAdmin" ja "NetworkAdmin" lisätään kaikille Asetukset/Tallennus-taulukon kohteille. Jos pääkäyttäjän rooli on määritetty laitteeseen, käyttäjät, joilla on Administrator-oikeudet, voivat muuttaa kaikkia asetuksia, kun taas tavallisten käyttäjien toimia on rajoitettu ja he voivat muuttaa vain joitakin asetuksia. Käyttäjät, joilla on DeviceAdmin- tai NetworkAdmin-oikeudet, voivat muuttaa tiettyjä asetuksia, vaikka niiden käyttöä olisi rajoitettu. Kyseisten asetusten kohdalla "Kyllä" tai "Ei" ilmaisee, voiko asetuksia vaihtaa DeviceAdmin- ja NetworkAdmin-oikeuksilla.
"Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta" ja "Laitetietojen toimitus käytettävissä"
"Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta" ja "Laitetietojen toimitus käytettävissä" lisätään kaikille Asetukset/Tallennus-taulukon kohteille. "Kyllä" tai "Ei" ilmaisee, voidaanko asetukset tehdä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa ja voidaanko niitä käyttää laitetietojen toimituksessa.
Tuo kaikki -toiminto
"Tuo kaikki -toiminto" lisätään Asetukset/Tallennus-taulukkoon. Sen mukaan, voidaanko asetus tuoda erässä, "A", "B", "C" tai "Ei" lisätään.
Tapauksen A, B ja C merkitys
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Tässä osassa kerrotaan siitä, mitkä asetukset ja tallennetut tiedot vastaavat mitäkin Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen erävientitoiminnon kohtaa. "-" näytetään niiden tietojen kohdalla, joita ei tuoda/viedä. Kaikkien asetusten tuonti/vienti
Asetukset, jotka voidaan eräviedä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa

<Omat asetukset> ja <Laiteasetukset>

Kun käyttäjän todentaminen (Käyttäjien hallinta) on käytössä, <Omat asetukset> ja <Laiteasetukset> näkyvät näytössä, kun olet kirjautunut pääkäyttäjän oikeuksilla valitsemalla  (Asetukset/Tallennus). Jos valitset <Omat asetukset> ja muutat mukautettavia kohteita, asetukset tallennetaan omina asetuksina laitteeseen kirjautuneelle käyttäjälle. (Mukautettavien kohtien luettelo). Jos valitset <Laiteasetukset>, asetukset tallennetaan laitteen asetuksina. Jos kirjaudut käyttäjänä ilman pääkäyttäjän oikeuksia, toimitaan samoin kuin valittaessa <Omat asetukset>. Jos muutat mukautettavia asetuksia, asetukset tallennetaan omina asetuksina, ei laitteen asetuksina.
7WEC-0HK