<Aanpassen beeldkwaliteit>

Geef de beeldkwaliteitaanpassing voor kopiëren en afdrukken op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Autom. gradatieaanpassing>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de gradatie van de afdrukken substantieel afwijkt van het origineel, worden de afdrukken met deze correctie aangepast, zodat die meer op het origineel lijken. Gradatie aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. gradatieaanpassing>
Wanneer <Volledige aanpassing> is ingesteld:
Papierselectie, <Start afdrukken>, <Start scannen>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer <Snelle aanpassing> is ingesteld:
<Start>
Voor een automatische aanpassing van de gradatie adviseren wij u om <Volledige aanpassing> te selecteren. Selecteer <Snelle aanpassing> voor een snelle, maar minder uitgebreide aanpassing tussen de periodieke volledige aanpassingen.
Testpagina's worden niet meegeteld bij de paginatotalen voor kopiëren of afdrukken.

<Corrigeer densiteit>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de densiteit van de afdrukken aanzienlijk afwijkt van het origineel, wordt de scandensiteit hierdoor aangepast aan het origineel. Dichtheid aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Corrigeer densiteit>
<Kopie/Scan. en opslaan (Postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
<Zwart/wit-scan voor Verz./Scan. en Opslaan (Anders dan postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
<Kleurenscan voor Verz./Scannen en Opslaan (Anders dan postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Autom. kleurcorrectie>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de afdrukkleuren overlopen of vervagen, kan er een kleurenmismatch (verkeerde kleurenregistratie) zijn opgetreden. Met deze correctie wordt het afdrukken aangepast, zodat er geen kleurenmismatch optreedt. Kleurcorrectie
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. kleurcorrectie>
<Start>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<Instellingen levendigheid full colour afdr.>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Met deze instelling kunt u kleuren meer verzadigd maken bij het afdrukken in kleur. Kleuren levendiger maken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen levendigheid full colour afdr.>
<Standaard>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
Ja
Ja
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is alleen van kracht voor kopieeropdrachten en afdrukopdrachten van documenten (gescande gegevens) die in postbussen zijn opgeslagen.

<Fijn-aanpassing zoom>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als het formaat van de gekopieerde afbeelding substantieel afwijkt van het origineel, wordt dat verfijnd aangepast, zodat de afdrukken meer op het formaat van het origineel lijken. Afbeeldingsgrootte aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Fijn-aanpassing zoom>
<X>:
-1,0% tot 0% tot +1,0% (in stappen van 0,1%)
<Y>:
-1,0% tot 0% tot +1,0% (in stappen van 0,1%)
Ja
Ja
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen ditherpatroon>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Stel het ditheringpatroon in om afdrukken te maken met een vloeiende gradatie en met randen. Het rasterpatroon instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen ditherpatroon>
<Patroon 1>, <Patroon 2>
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
-

<Tonervol. gebruikt v. kleurenafdrukk. aanpass>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Door de hoeveelheid toner die wordt gebruikt voor afdrukken in kleur, aan te passen, kunt u mogelijk problemen zoals strepen en onregelmatigheden verminderen. De hoeveelheid toner die wordt gebruikt voor afdrukken in kleur verminderen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tonervol. gebruikt v. kleurenafdrukk. aanpass>
<Uit>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
Ja
Nee
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Aanpassingmodus afbeelding vulgebied> (alleen de C357-serie / C257-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Met deze instelling worden oneffenheden gecorrigeerd bij het afdrukken van documenten met veel gevulde gebieden. Onregelmatigheden in grijze gebieden corrigeren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassingmodus afbeelding vulgebied>
<Modus 1>, <Modus 2>, <Modus 3>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information

<Speciale verwerking> (alleen de C477-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Geef de instellingen voor speciale verwerking op. <Speciale verwerking> (alleen de C477-serie)
7WEE-0JJ