<Instellingen Geavanc. ruimte>

Geef de instellingen voor Geavanceerde ruimte op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Instellingen geïntegreerde Geavanceerde ruimte>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt de vereiste instellingen voor het gebruik van de Geavanceerde ruimte in batch opgeven. Geavanceerde ruimte instellen op Openbaar
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen geïntegreerde Geavanceerde ruimte>
-*1
Nee
Ja
Nee
-
-
-
*1 Stelt alle volgende items in die vereist zijn voor gebruik van de Geavanceerde ruimte.
<Open voor publiek>
<Authentificatiebeheer>
<Toestaan aanmaken persoonlijke ruimte>
<Verbied schrijven van extern>
<Bestandsindelingen toegestaan voor opslag>
<Instellingen WebDAV server>
<Instellingen SMB-server>

<Open voor publiek>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt opgeven hoe de Geavanceerde ruimte naar het publiek moet worden geopend. De machine kan als SMB- of WebDAV-server extern worden geopend.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Open voor publiek>
<Uit>, <Met WebDAV>, <Met SMB>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen WebDAV server>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt de beveiligingsinstellingen opgeven die moeten worden gebruikt bij het extern openen van de machine als WebDAV-server.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen WebDAV server>
<Type authentificatie>: <Basis>, <Uit>
<Gebruik TLS>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Toestaan aanmaken persoonlijke ruimte>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt aangeven of in de Geavanceerde ruimte een persoonlijke ruimte mag worden aangemaakt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Toestaan aanmaken persoonlijke ruimte>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Verwijder alle persoonlijke ruimten>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt alle persoonlijke ruimten in de Geavanceerde ruimte verwijderen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verwijder alle persoonlijke ruimten>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Initialiseer gedeelde ruimte>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt alle mappen en bestanden verwijderen die in de gedeelde ruimte van de Geavanceerde ruimte zijn opgeslagen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Initialiseer gedeelde ruimte>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
Gebruikers met beheerdersbevoegdheden kunnen enkele mappen of alle mappen in de gedeelde ruimte verwijderen uit de Remote UI (UI op afstand).
Start de Remote UI (UI op afstand)  [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Store/Access Files] [Delete Shared Space]

<Verbied schrijven van extern>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
Voor gebruikers die via een computer of andere machine uit de serie imageRUNNER ADVANCE toegang hebben tot de machine, kunt u aangeven of die gebruikers een map mogen aanmaken of een bestand mogen opslaan in de Geavanceerde ruimte die extern kan worden geopend.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verbied schrijven van extern>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Beperkingen voor de volgende bewerkingen worden geannuleerd wanneer deze instelling is ingesteld op <Uit>.
Mappen aanmaken
De naam van de mappen wijzigen
Mappen verwijderen
Documenten opslaan
De naam van documenten wijzigen
Documenten verwijderen
Het verplaatsen/dupliceren van documenten en mappen
Ook als deze instelling op <Aan> staat, kunt u een document verzenden naar de Geavanceerde ruimte van de machine met <Scannen en verzenden> als een gebruiker met beheerdersbevoegdheden het adres van de machine in het netwerk (het loopbackadres) opgeeft. Geef het volgende IP-adres en de hostnaam op voor het loopbackadres.
IPv4: 127.0.0.1
IPv6: 0:0:0:0:0:0:0:1 of ::1
Hostnaam: localhost\

<Authentificatiebeheer>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt aangeven of de verificatie van gebruikers die toegang hebben tot de Geavanceerde ruimte, moet worden beheerd. Om een persoonlijke ruimte aan te maken, moet u deze instelling op <Aan> zetten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Authentificatiebeheer>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Bestandsindelingen toegestaan voor opslag>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt de bestandsindelingen instellen die worden toegestaan voor opslaan in de Geavanceerde ruimte.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Bestandsindelingen toegestaan voor opslag>
<Door app. onderst. indel.>, <Algemene Office bestanden>, <Alle>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Bewerkingslog opslaan>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen Geavanc. ruimte>
U kunt aangeven of bewerkingslogboeken moeten worden aangemaakt voor de Geavanceerde ruimte. Als u bewerkingslogboeken hebt uitgevoerd in de Geavanceerde ruimte, kunt u de vastgelegde gebruikershandelingen met de Remote UI (UI op afstand) controleren en nagaan. Daarnaast kunnen de logboeken in de CSV-indeling worden opgeslagen op een computer. De logboeken beheren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Bewerkingslog opslaan>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7WEE-0LH