Rejestrowanie grup użytkowników

Zarejestruj grupy użytkowników. Listy adresowe grup użytkowników mogą być udostępniane między zarejestrowanymi grupami użytkowników.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij kolejno [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Kliknij pozycję [Add Group (Local Device Users)...] lub [Add Group (Other Users)...].
Jeżeli ustawione jest uwierzytelnianie przez serwer, wybierz opcję [Add Group (Other Users)...].
Dodawanie grup do lokalnego urządzenia
Dodawanie grup do serwera uwierzytelniania
7WF7-0F4