Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika))

Możesz kontrolować urządzenie zdalnie z poziomu przeglądarki internetowej komputera. Dostępne elementy to kontrola statusu drukowania, zmiana ustawień urządzenia lub edycja Książki adresowej. Ta użyteczna funkcja umożliwia pracę z urządzeniem bez konieczności wstawania od biurka. Aby rozpocząć kontrolę zdalną, wprowadź adres IP urządzenia w pasku przeglądarki i otwórz stronę główną interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań systemowych interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), patrz Specyfikacje systemu.
Korzystanie z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
W tym rozdziale opisano procedurę logowania się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) oraz funkcje dostępne z poziomu ekranu głównego interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Sprawdzanie statusu dokumentów oczekujących oraz samego urządzenia
W tym rozdziale opisano sposób sprawdzania statusu kopiowanych, drukowanych, wysyłanych i odbieranych dokumentów oraz informacje o błędach i pozostałej ilości papieru.
Pozostałe funkcje dostępne z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
W tym rozdziale opisano różne, pozostałe funkcje dostępne z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), takie jak edycja Książki adresowej, sprawdzanie plików zapisanych w urządzeniu i tworzenie kopii zapasowej ustawień urządzenia w razie konieczności.
Jeżeli wykorzystywany jest serwer proxy
Nie można uzyskać dostępu do urządzenia poprzez serwer proxy. Jeżeli w danym środowisku wykorzystywany jest serwer proxy, skonfiguruj przeglądarkę tak, aby pomijała ten serwer co umożliwi uzyskanie bezpośredniego dostępu do urządzenia.
7WF7-0EX