<Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą>

Określ ustawienia dla upubliczniania zdalnej książki adresowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustaw Książkę Adresową jako Otwartą>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>  <Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą>
Możesz wybrać ustawienia udostępnienia Książki adresowej dla innego urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE w obrębie sieci.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustaw Książkę Adresową jako Otwartą>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
7WF7-0LW