Ustawienia/Rejestracja

Możesz dostosować urządzenie do własnych potrzeb w oparciu o środowisko pracy i wymogi dzięki konfiguracji ustawień opisanych w tym rozdziale. Aby rozpocząć konfigurację, naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
W tej sekcji opisano, jakie Ustawienia/Rejestracja można skonfigurować za pomocą każdej opcji menu ustawień. Zwróć uwagę, że dostępne elementy różnią się w zależności od uprawnień użytkownika przy logowaniu i używanego urządzenia.
Ustawienia dźwięku (Dostosuj głośność) pojawią się po przyciśnięciu <Ustawienia głośności> lub przycisku Dostosuj głośność (w modelach z pionowym panelem sterowania).
Niektóre ustawienia mogą być niedostępne, w zależności od konfiguracji wyposażenia opcjonalnego, dołączonego do urządzenia.
W zależności od ustawień niektóre zmiany mogą nie być widoczne od razu. W takim przypadku konieczne jest wykonanie jednej z poniższych czynności.
Naciśnij <Tak> na ekranie potwierdzającym chęć dokonania zmian.
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>.
Uruchom urządzenie ponownie.
Elementy, jakie administratorzy mogą ustawić różnią się od tych dostępnych dla użytkowników o standardowych uprawnieniach. Elementy, które można ustawić różnią się także w zależności od ograniczeń funkcji nałożonych przez użytkowników z uprawnieniami administratora.

Listy ustawień

Ustawienia i wartości opcji są widoczne poniżej opisu opcji. Dane fabryczne są oznaczone pogrubionymi i czerwonymi znakami.
„DeviceAdmin” oraz „NetworkAdmin”
W tabeli Ustawienia/Rejestracja dla każdej opcji zostały zapisane elementy „DeviceAdmin” (administrator urządzenia) i „NetworkAdmin” (administrator sieci). Jeżeli na urządzeniu skonfigurowano rolę administratora, użytkownicy z uprawnieniami Administrator mogą zmieniać wszystkie ustawienia, natomiast użytkownicy z ogólnymi uprawnieniami mają ograniczone przywileje i mogą modyfikować tylko niektóre nastawy. Użytkownicy z uprawnieniami DeviceAdmin lub NetworkAdmin mogą zmieniać niektóre z ustawień, nawet jeśli mają do nich zastosowanie ograniczenia. Słowa „Tak” lub „Nie” sygnalizują, czy dane ustawienia mogą być zmieniane przez osoby z uprawnieniami DeviceAdmin i NetworkAdmin.
„Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)” oraz „Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu”
W tabeli Ustawienia/Rejestracja dla każdej opcji zostały zapisane elementy „Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)” (administrator urządzenia) i „Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu” (administrator sieci). Oznaczono te elementy słowami Tak lub Nie co informuje o tym, czy ustawienia mogą/nie mogą być konfigurowane z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) oraz czy są/nie są dostępne dla funkcji Przesyłania informacji o urządzeniu.
Funkcja importowania wszystkiego
W tabeli Ustawienia/Rejestracja został zawarty element „Funkcja importowania wszystkiego”. W zależności od tego, czy opcja może zostać zaimportowana grupowo, widnieje wpis „A”, „B”, „C” albo „Nie”.
Znaczenie A, B i C
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
W tej sekcji można znaleźć informacje, które elementy Ustawienia/Rejestracja odpowiadają którym elementom funkcji eksportowania wsadowego interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Oznaczenie „-” jest stosowane dla elementów, które nie są importowane/eksportowane. Importowanie/eksportowanie wszystkich ustawień
Elementy, które obsługuje funkcja eksportowania wsadowego z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

<Ustawienia osobiste> oraz <Ustawienia urządzenia>

Jeżeli włączono uwierzytelnianie użytkownika (Zarządzanie użytkownikami), opcje <Ustawienia osobiste> i <Ustawienia urządzenia> są wyświetlane na ekranie po zalogowaniu się użytkownika z uprawnieniami administratora poprzez naciśnięcie przycisku  (Ustawienia/Rejestracja). Jeżeli wybierzesz opcję <Ustawienia osobiste> i zmienisz ustawienia, które można personalizować, ustawienia te zostaną zarejestrowane, jako ustawienia prywatne użytkownika, który zaloguje się do urządzenia (Lista elementów, które można spersonalizować). Jeśli wybierzesz opcję <Ustawienia urządzenia>, ustawienia zostaną zarejestrowane jako ustawienia urządzenia. Jeżeli zalogujesz się jako użytkownik bez uprawnień administratora, tak jak w przypadku wyboru opcji <Ustawienia osobiste>, i zmodyfikujesz ustawienia, które można personalizować, ustawienia te zostaną zarejestrowane jako ustawienia osobiste, a nie ustawienia urządzenia.
7WF7-0HK