Edycja plików w skrzynce pocztowej

Można edytować dokumenty zapisane w Skrzynce pocztowej. Dostępne funkcje to: zmiana nazwy, usunięcie zapisanych plików, połączenie wielu plików w jeden plik lub wstawianie pliku do innego pliku.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Skrzynka pocztowa>.
3
Wybierz żądaną skrzynkę.
Możesz również wprowadzić numer skrzynki za pomocą klawiszy numerycznych, aby bezpośrednio określić żądaną skrzynkę.
Lista skrzynek pocztowych
Wyświetla ikony informujące o statusie poszczególnych skrzynek, ich numery i dostępną ilość pamięci w każdej ze skrzynek.
Poniżej przedstawiono wyświetlane rodzaje ikon.
Skrzynka pocztowa z zapisanymi plikami
 Skrzynka pocztowa bez zapisanych plików
 Skrzynka pocztowa z ustawionymi hasłami Określanie ustawień skrzynki pocztowej
<Użyty>
Wyświetla ilość pomięci zużytą przez wszystkie skrzynki.
<Góra>
Naciśnij na ten przycisk, aby przejść do poziomu wyższego.
4
Rozpocznij pracę nad plikami.
Informacje o skrzynce pocztowej
Wyświetla numer i nazwę danej skrzynki.
Pliki zapisane w skrzynce
Wyświetla, w zależności od wybranych plików, ikony informujące o rodzaju pliku, ich nazwy, format skanowania, liczbę stron i datę/godzinę zapisania.
Naciśnij na <Nazwa> lub <Data/Czas>, aby posortować listę plików i folderów zgodnie z nazwą, datą/godziną lub w kolejności rosnącej ()/malejącej ().
Jeśli zalogujesz się za pomocą zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym, ostatnio użyty warunek sortowania zostanie zachowany. Lista elementów, które można spersonalizować
Po wybraniu plików, ponumerowane ikony zgodne z kolejnością wybierania plików zostaną wyświetlone. Jeżeli drukujesz wiele plików jednocześnie, zostaną one wydrukowane w tej kolejności.
Pliki zapisane z poziomu sterownika drukarki (Zapisywanie danych w komputerach) zawierają ustawienia drukowania. Należy pamiętać, że jeżeli te pliki będą edytowane (np. łączenie lub wstawianie plików), wszystkie ustawienia drukowania dla poszczególnych plików zostaną anulowane.
Całkowita liczba plików oraz liczba wybranych plików
Wyświetla całkowitą liczbę zapisanych plików oraz liczbę plików do wyboru.
<Drukuj listę>
Drukuje listę dokumentów zapisanych w wyświetlanej skrzynce. Można sprawdzić nazwę, formaty papieru i liczbę stron dokumentów.
<Drukuj>
Drukuje pliki. Drukowanie plików ze skrzynki pocztowej
<Wyślij>
Wysyła pliki albo zapisuje je na serwerze plików. Wysyłanie plików ze skrzynki pocztowej
<Edytuj Plik>
Naciśnij, aby zmienić nazwę lub połączyć ze sobą wiele plików.
<Wyświetl obraz>
Wyświetla podgląd pliku. Drukować można także drukować po przejrzeniu podglądu obrazu i usunięciu niepotrzebnych stron.
<Szczegóły>
Wyświetla szczegółowe informacje na temat pliku, takie jak liczba stron lub format papieru.
<Zaznacz wszystko (Maks. 100 dok.)>/<Wyczyść Wybór>
Jeśli plików nie wybrano w , wyświetla się <Zaznacz wszystko (Maks. 100 dok.)>. Jeżeli wybrano jeden lub większa ilość plików, wyświetla się <Wyczyść Wybór>. Naciśnij na <Zaznacz wszystko (Maks. 100 dok.)>, aby wybrać jednocześnie do 100 plików ze skrzynki lub <Wyczyść Wybór>, aby je odznaczyć.
Przycisk przełączania wyświetlania
Naciśnij przycisk <Góra>, aby przejść do poziomu wyższego. Aby zaktualizować treści wyświetlane na ekranie, naciśnij <Aktua.>.
Zmiana nazwy pliku
Wyświetlanie obrazu podglądu pliku
Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat pliku
Usuwanie pliku
Skanowanie i zapisywanie dokumentów
Przenoszenie/powielanie plików do innej skrzynki
Łączenie wielu plików w jeden plik
Wstawianie pliku do innego pliku
Usuwanie stron
7WF7-0A5