Umieszczanie oryginałów

Umieścić oryginały na szklanej płycie roboczej lub w podajniku. W przypadku książek i grubych/cienkich oryginałów, które nie mogą być ładowane do podajnika, należy je umieścić na szklanej płycie. Jeżeli chcesz skanować dwustronne dokumenty lub kontynuować skanowanie kilku arkuszy oryginałów, umieść je w podajniku. Aby uzyskać informacje o rozmiarach, które można ładować, patrz Zespół główny i Podajnik.
Wymóg używania oryginałów całkowicie suchych
Przed umieszczeniem oryginałów w urządzeniu upewnij się, że klej, tusz lub korektor na oryginałach całkowicie wyschły.
Aby uniknąć zakleszczenia papieru
Użycie zagiętego lub elastycznego papieru w niektórych przypadkach może skutkować zacięciem papieru. Taki papier należy delikatnie rozprostowany przed załadowaniem.
Ze względu na możliwość zakleszczenia papieru w podajniku nie wolno umieszczać następujących rodzajów oryginałów:
Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
Kalki ani papieru kalkowego
Zwiniętego lub pogiętego papieru
Papieru powlekanego
Podartych oryginałów
Oryginałów z dużymi otworami
Pergaminu ani cienkiego papieru
Spiętych ani połączonych oryginałów
Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
Folii
Oryginały z dołączonymi notatkami
Oryginały sklejone razem
Oryginały umieszczone w koszulce na dokumenty
Wizytówki wykonane z materiałów innych niż papier (tkanina, skóra, plastik itp.)
Wizytówki wykonane z chropowatego lub nierównego papieru, jak np. washi (tradycyjny japoński papier)
Wizytówki ze specjalnymi elementami wykończenia, jak tłoczenie lub folia
Aby skanowanie oryginałów było bardziej precyzyjne
Oryginały umieszczone w podajniku są skanowane w czasie pobierania do wnętrza urządzenia. Natomiast dokumenty umieszczone na płycie szklanej podczas skanowania pozostają nieruchome. Aby oryginały zostały zeskanowane z większą precyzją, zalecane jest umieszczenie ich na płycie szklanej.
Skanowanie kalki kreślarskiej lub folii
Aby skanować oryginały przezroczyste (na przykład kalka kreślarska lub folie), należy je umieścić na płycie szklanej i przykryć arkuszem zwykłego białego papieru.

Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej

1
Otwórz podajnik.
2
Umieść oryginał na płycie szklanej zadrukowaną stroną w dół.
Wyrównaj róg oryginału względem lewego górnego rogu szklanej płyty roboczej i połóż na niej oryginał tak, aby góra i dół dokumentu były zwrócone w odpowiednią stronę, zgodnie z poniższymi ilustracjami.
Aby skopiować oryginał formatu A5, umieść go w sposób przedstawiony na poniższych ilustracjach.
Orientacja pionowa
Orientacja pozioma
W przypadku orientacji pionowej jako format papieru do kopiowania wybierz <A5>.
W przypadku orientacji poziomej jako format papieru do kopiowania wybierz <A5R>.
Aby wysłać faksem albo zeskanować oryginał formatu A5 umieść go w orientacji poziomej. Ustaw format skanowania na <A5>.
3
Delikatnie zamknij podajnik.
Oryginał jest gotowy do skanowania.
Przed rozpoczęciem skanowania określ rozmiar papieru i rozmiar skanowania pasujący do rozmiaru oryginału.
Po zakończeniu skanowania oryginałów zdejmij je z płyty szklanej.
Zamykając podajnik, należy uważać, by nie narażać oczu na światło emitowane przez szklaną płytę roboczą.
Nie wolno mocno naciskać na podajnik, jeżeli na szklanej płycie roboczej umieszczono gruby dokument taki jak książka lub magazyn.

Umieszczanie oryginałów w podajniku

Na tacy wyprowadzania oryginałów nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, gdyż może to uszkodzić twoje oryginały.
Należy sprawdzić czy obniżono element ustalający oryginału.
1
Wyrównać przesuwne prowadnice do formatu oryginałów.
Podczas ładowania oryginałów w rozmiarach LGL, należy wysunąć rozszerzenie tacy na wydruk oryginałów i podnieść ogranicznik oryginału, aby zapobiec wypadnięciu końców oryginałów z tacy.
Jeżeli oryginały nie są równomiernie ułożone, wystarczy podnieść ogranicznik oryginału.
2
Przekartkuj stos oryginałów i wyrównaj brzegi.
Przekartkuj stos oryginałów, dzieląc go na mniejsze partie i wyrównaj brzegi, delikatnie stukając klika razy stosem o płaską powierzchnię.
3
Oryginały należy ułożyć stroną zadrukowaną do góry i wsunąć do podajnika do oporu.
Umieść oryginał tak, aby jego górna i dolna krawędź były zwrócone w odpowiednią stronę, zgodnie z poniższymi ilustracjami.
Ładowanie oryginałów o krótkich krawędziach równych 87 mm lub mniej ułożonych tak jak na poniższych ilustracjach.
Aby skopiować oryginał formatu A5, umieść go w sposób przedstawiony na poniższych ilustracjach.
Orientacja pionowa
Orientacja pozioma
W przypadku orientacji pionowej jako format papieru do kopiowania wybierz <A5>.
W przypadku orientacji poziomej jako format papieru do kopiowania wybierz <A5R>.
Aby wysłać faksem albo zeskanować oryginał formatu A5 umieść go w orientacji poziomej. Ustaw format skanowania na <A5>.
Gdy głębokość wstawiania jest wystarczająca, zaświeci się Wskaźnik umieszczenia oryginału.
Podczas skanowania cienkich oryginałów (52 g/m² lub mniej) lub w rozmiarze oryginałów A6R lub mniejszym, należy podnieść element ustalający oryginałów.
Oryginały są gotowe do skanowania.
Przed rozpoczęciem skanowania określ rozmiar papieru i rozmiar skanowania pasujący do rozmiaru oryginału.
Ograniczniki ilości włożonego papieru
Upewnij się, że stos oryginałów nie wychodzi poza ograniczniki ilości włożonego papieru (). Jeżeli umieścisz za dużo oryginałów, ich skanowanie może nie być prawidłowe lub może to doprowadzić do zacięcia papieru.
Umieszczając wygięty oryginał
Przed ułożeniem oryginałów w podajniku należy zawsze rozprostować wszelkie zagięcia.
Należy wyrównać przesuwne prowadnice względem krawędzi oryginału.
Ustawienie przesuwnych prowadnic za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zacięcie papieru.
Gdy oryginały są skanowane
Nie należy dodawać ani usuwać oryginałów.
Kiedy skanowanie zostanie zakończone
Należy usunąć oryginały z tacki wyprowadzającej oryginały, aby zapobiec zacięciu papieru. W celu zapobieżenia pozostawieniu oryginałów na tacy wyprowadzającej oryginały wskaźnik wyprowadzanych oryginałów świeci podczas wyprowadzania oryginalnych dokumentów, a następnie miga chwilę po wyprowadzeniu wszystkich arkuszy.
Skanowanie papieru wstęgowego
Jeżeli skanujesz długie oryginały, których długość wynosi do 630 mm, należy je podtrzymywać ręcznie podczas skanowania i wyprowadzania.
Umieszczanie cienkich oryginałów
Cienkie oryginały składowane w wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności mogą się marszczyć.
Umieszczanie cienkich papierowych oryginałów może być trudne. W takim przypadku podczas umieszczania należy lekko zgiąć papier.
figure_level2
Pamiętaj, aby podczas umieszczania oryginału nie popychać go ze zbyt dużą siłą. Może to prowadzić do nieprawidłowego załadowania albo spowodować zacięcie papieru.
Wielokrotne skanowanie tego samego oryginału
Zaleca się, aby nie skanować tego samego oryginału więcej niż pięć razy pod rząd (w zależności od jakości papieru). Może się pozginać lub pofałdować albo nastręczać trudności przy wysyłaniu.
Obszar skanowania dokumentu kolorowego
Kiedy dokument kolorowy jest skanowany z ustawieniem automatycznego wyboru koloru, może zostać rozpoznany jako dokument czarno-biały, jeśli zawiera porcje koloru tylko w szarych obszarach tak, jak pokazano na poniższym rysunku.
1-stronne oryginały
2-stronne oryginały
Przednia strona
Tylna strona
 Kierunek podawania papieru
: 10 mm
: 17 mm
By skanować oryginały jako kolorowy dokument, ustaw urządzenie w tryb Pełnego Koloru.
7WF7-00R