High Capacity Cassette Feeding Unit-A

U kunt een papiermagazijn met grote capaciteit toevoegen. Dat is handig bij het afdrukken van grote afdrukopdrachten.

Papierlade

Vul papier bij. Papier plaatsen in de High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Rechter onderdeur

Open deze klep om papier te verwijderen dat in de machine is vastgelopen. Papierstoringen in een papierbron

Papier plaatsen in de High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Als het papier op is en het afdrukken is gestopt wanneer u afdrukt met de instelling Nieten, verwijder de uitvoervellen die nog moeten worden geniet, dan niet. (Afdrukken en nieten zal worden hervat nadat u het vastgelopen papier heeft verwijderd.)
Alleen A4-papier kan in de High Capacity Cassette Feeding Unit-A worden geplaatst.
1
Pak de handgreep van de papierlade beet en trek die zo ver mogelijk naar buiten.
2
Leg papier klaar.
Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te leggen.
3
Hier plaatst u het papier.
1
Plaats de papierstapel met de afdrukzijde omlaag en tegen de rechterzijkant van de papierlade.
2
Beweeg de papiergeleider naar de linkerrand.
3
Plaats de stapel papier tegen de linkerzijkant van de papierlade.
4
Controleer of het papier aan de linkerkant goed is geplaatst.
Zorg dat de stapel niet boven de markering voor het maximale aantal vellen komt
Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de lijn die het maximale aantal vellen aangeeft (). Als u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
Als u papier gebruikt met een logo erop, let u dan op de invoerrichting van het papier wanneer u het in de papierbron plaatst. Voorbedrukt papier plaatsen
4
Schuif de papierlade rustig in de machine.
Vul de High Capacity Cassette Feeding Unit-A nooit bij met incompatibel papier. Dit kan papierstoringen veroorzaken. Beschikbaar papier
Gekruld papier dient te worden gladgestreken voordat u het in het papiermagazijn plaatst.
Plaats geen papier in het High Capacity Cassette Feeding Unit-A waarop eerder is gekopieerd, omdat dit storingen of beschadiging van de machine tot gevolg kan hebben. Gebruik altijd de papiertafel voor het invoeren van papier wanneer u op de achterzijde van een vel papier wilt afdrukken (tweede zijde van 2-zijdige kopie).
Als de papierlade niet volledig in het papiermagazijn wordt geschoven, is het niet mogelijk kopieën of afdrukken te maken.
Indien zich bij het afdrukken problemen voordoen, draai de stapel papier dan om en plaats die opnieuw.
7W6J-02K