Het aanraakscherm gebruiken

Het scherm van de machine is een aanraakscherm dat kan worden bediend door het direct met uw vingers aan te raken. Het scherm wordt niet alleen gebruikt voor basisfuncties, zoals kopiëren en scannen, maar ook om verschillende instellingen, tekstinvoer, communicatiestatus en foutberichten weer te geven. In deze handleiding wordt voor "aanraken" echter "drukken op" gebruikt.
Houd rekening met het volgende bij het hanteren van het aanraakscherm.
Druk niet te hard op het scherm. Anders kan het scherm breken.
Gebruik geen voorwerpen met een scherp uiteinde, zoals een mechanisch potlood of een balpen. Anders kan het oppervlak van het aanraakscherm krassen of breken.
Plaats geen voorwerpen op het scherm en veeg het scherm niet af. Anders kan het aanraakscherm reageren en verstoord raken.
Verwijder eerst de beschermfolie van het aanraakscherm voordat u het gaat gebruiken.
U kunt menu's aanpassen en veelgebruikte knoppen anders schikken voor gemakkelijkere toegang. U kunt ook meerdere instellingen combineren onder één knop om bewerkingen te vereenvoudigen. Het aanraakscherm aanpassen
Aanpassen van de helderheid van het aanraakscherm
Wanneer het aanraakscherm lastig is af te lezen, ga dan als volgt te werk om via het scherm <Home> de helderheid aan te passen.
<Helderheid aanpassen> pas de helderheid aan met <+> of <->  <Sluiten>
7W6J-056