Een origineel met naast elkaar liggende pagina's kopiëren als twee afzonderlijke pagina's

U kunt een origineel met twee naast elkaar liggende pagina's zoals boeken en tijdschriften op afzonderlijke pagina's kopiëren, waarbij u de linker- en rechterpagina's van elkaar scheidt. U kunt 2-zijdige kopieën maken, en de rechterpagina op de voorzijde en de linkerpagina op de achterzijde kopiëren.
Als u naast elkaar liggende pagina's van een boek of een gebonden origineel scant, plaats het origineel dan op de glasplaat. Leg het met de afdrukzijde omlaag en de hoek op een lijn met de linkerbovenhoek van de glasplaat, zoals onderstaand is aangegeven.

Een origineel met naast elkaar liggende pagina's op twee vellen papier kopiëren

1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Boek 2 pagina's>.
5
Druk op  <Sluiten>.
6
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.

Een origineel met naast elkaar liggende pagina's op beide zijden van een vel papier kopiëren

1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren.
4
Druk op <2-zijdig> <Boek 2-Zijdig>.
5
Controleer en wijzig de instelling op basis van uw type origineel.
Als u de instelling wilt wijzigen, drukt u op <Stel details in>.
<Type Boek 2-Zijdig>
Als u <L/R 2-Zijdig> selecteert, worden de linker- en rechterpagina's van het origineel met naast elkaar liggende pagina's afzonderlijk op beide zijden van een vel papier gekopieerd.
Als u <Voor/Achter 2-Zijdig> selecteert, worden de voor- en achterzijde van één pagina van het origineel met naast elkaar liggende pagina's op beide zijden van een vel papier gekopieerd.
6
Druk op <OK>  <Sluiten>.
7
Druk op  (Start).
Het scannen wordt gestart.
Als u de volgende pagina wilt scannen, plaatst u het origineel en drukt u op  (Start). Nadat alle originelen zijn gescand, gaat u verder naar stap 7.
8
Druk op <Start kopiëren>.
Het kopiëren wordt gestart.
7W6J-06Y