Blanco pagina's overslaan bij het afdrukken

De machine kan lege pagina's detecteren tijdens het scannen en alle pagina's behalve de lege pagina's afdrukken.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Blanco pagina's overslaan>.
5
Druk op <Pas herk.- niveau aan>, stel de nauwkeurigheid voor detectie van blanco papier in en druk vervolgens op <OK>.
Door op <+> te drukken, neemt de detectienauwkeurigheid toe.
6
Druk op <OK>  <Sluiten>.
7
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
Als de ingestelde grootte van het origineel kleiner is dan die van de scan, wordt deze mogelijk niet correct overgeslagen.
Als u het aantal pagina's wilt controleren dat is afgedrukt, volgt u de onderstaande procedures:
 (Statusmonitor)  <Kopie/Afdruk>  <Opdrachtlog>  selecteer een document  <Details>  controleer het weergegeven aantal voor <Orig. pagina's>.
Het statusscherm en het rapport tonen het aantal inclusief blanco papier. De status van kopieën/afdrukken controleren
De teller voor kopiëren wordt niet verhoogd voor leeg papier dat wordt opgeslagen. De teller voor scannen wordt echter wel verhoogd voor deze pagina's.
Als u instellingen configureert in <Scannen en opslaan>, lees dan <Blanco pagina's overslaan> als <Blanco originelen overslaan> in deze sectie.
7W6J-084