De status en logboeken controleren

U kunt de Remote UI (UI op afstand) gebruiken om de status te controleren van documenten in de wachtrij te controleren, evenals van logboeken voor documenten die al zijn verwerkt. U kunt u ook de status van de machine controleren, zoals foutgegevens en de resterende hoeveelheid verbruiksmaterialen.
Wanneer persoonlijk verificatiebeheer wordt gebruikt, kunt u voorkomen dat gebruikers handelingen uitvoeren op de opdrachten van andere gebruikers op het scherm <Statusmonitor>. <Beperk toegang taken andere gebr.>

De status van kopieën/afdrukken controleren

U kunt de status controleren van documenten die in de wachtrij voor kopiëren of afdrukken staan. U kunt ook een document voorafgaand aan andere uitvoeren, of een document annuleren.
Start de Remote UI (UI op afstand) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] onder [Copy/Print]

Functieselectie

Selecteer de functie die u wilt controleren, en klik op [Display].

Bedieningsknoppen

[Cancel]: Kopiëren of afdrukken is geannuleerd. Het geannuleerde document is verwijderd en kan niet worden hersteld.
[Print Next]: Het document wordt meteen nadat het huidige document is voltooid, uitgevoerd.
[Pause]: Documenten die worden afgedrukt vanaf een computer, worden gepauzeerd. U kunt geen documenten pauzeren die worden gekopieerd. Druk op [Resume] om het afdrukken van een document dat is gepauzeerd, te hervatten.

Documentpictogram

Klik op het pictogram om de gedetailleerde gegevens over het document weer te geven.

De status van verzonden/ontvangen documenten controleren

U kunt de status controleren van faxen en e-mails die in de wachtrij voor verzending staan, faxen die zijn ontvangen en faxen die in de wachtrij voor doorsturen staan. U kunt het proces voor het verzenden en ontvangen van documenten ook annuleren.
Start de Remote UI (UI op afstand)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] onder [Send] of [Receive]

Functieselectie

Selecteer de functie die u wilt controleren, en klik op [Display].

[Cancel]

Verzending of ontvangst van documenten is geannuleerd. Het geannuleerde document is verwijderd en kan niet worden hersteld.

Documentpictogram

Klik op het pictogram om de gedetailleerde gegevens over het document weer te geven.

De status van opgeslagen documenten controleren

U kunt de status controleren van documenten die in de wachtrij voor opslaan staan. U kunt het proces voor het opslaan van documenten ook annuleren.
Start de Remote UI (UI op afstand) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] onder [Store]

[Cancel]

Opslaan van documenten is geannuleerd. Het geannuleerde document is verwijderd en kan niet worden hersteld.

Documentpictogram

Klik op het pictogram om de gedetailleerde gegevens over het document weer te geven.

Het opdrachtlogboek controleren

U kunt een logboek voor documenten die zijn gekopieerd, afgedrukt, verzonden, ontvangen of opgeslagen, weergeven.
Start de Remote UI (UI op afstand) [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

De logboekgegevens kunnen op de computer worden geëxporteerd en opgeslagen als een CSV-bestand (*.csv).

Functieselectie

Selecteer de functie die u wilt controleren, en klik op [Display]. De weergegeven functies kunnen variëren afhankelijk van het model van uw machine en de optionele apparatuur.

Controleren van de machinestatus

U kunt een scala aan gegevens over de machine controleren, zoals foutgegevens, de hoeveelheid resterende papier en toner, gegevens over aangesloten optionele apparatuur en het totale aantal pagina's dat tot nu toe is afgedrukt.
Start de Remote UI (UI op afstand)  [Status Monitor/Cancel]  Selecteer het item dat u wilt controleren
7W6J-0HX