Afdelings-ID's gebruiken voor het beheer van afdrukken of extern scannen via een computer

U kunt afdelings-ID-beheer gebruiken voor het beheer van afdruk- en externe scanbewerkingen die via een computer (Uw computer gebruiken om te scannen (Extern scannen) (Windows)) worden uitgevoerd. Gebruik deze functie wanneer u de beveiliging wilt verbeteren of het aantal pagina's dat wordt afgedrukt, wilt controleren.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Afdeling-ID beheer>.
3
Selecteer <Uit> voor de functies die u wilt beheren, en druk vervolgens op <OK>.
Als <Uit> is geselecteerd, moet er een afdelings-ID worden ingevoerd bij het uitvoeren van een dienovereenkomstige opdracht.
7W6J-0FL