Gebruikers beheren

U kunt zorgen voor een hoger beveiligingsniveau en meer efficiëntie door gebruik te maken van een toepassing met gebruikersverificatie (aanmeldingsservice) voor het beheer van gebruikers van de machine (Aanmeldingsservice). Het is raadzaam dat de beheerder alle gebruikers beheert conform uw besturingssysteem en nodige veiligheidsmaatregelen. Gebruikersbeheerfuncties

Aanmeldingsservice

Een toepassing voor gebruikersverificatie (aanmeldingsservice) die "Gebruikersverificatie" heet, wordt gebruikt als de primaire methode voor het beheer van gebruikers van de machine. Met de aanmeldingsservice gebruikersverificatie kan persoonlijke verificatie worden uitgevoerd van gebruikers op basis van gebruikersnaam en wachtwoord die voor elke gebruiker zijn geregistreerd. De gebruikersgegevens worden gecontroleerd in de database in de machine of op een externe verificatieserver. Met de mogelijkheid om nauwkeurig te definiëren welke functies beschikbaar zijn voor elke gebruiker, kunt u bewerkingen op de machine personaliseren en de beveiliging verbeteren door toegang tot bepaalde functies te beperken. Het is ook mogelijk om afdelings-ID-beheer te gebruiken voor het beheer van groepen, afhankelijk van het apparaat dat voor verificatie wordt gebruikt.
Als u de Personalisatie-functie niet gebruikt, stelt u <Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in> (<Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in>) in op <Uit>.

Gebruikersbeheerfuncties

Gebruikersbeheer kan onderstaande voordelen bieden. Om belangrijke gegevens te beschermen en kosten te verlagen, kunt u toegang tot de machine beperken en het scala aan bewerkingen die gebruikers ter beschikking staan, definiëren.
Onbevoegd gebruik door derden voorkomen
Omdat gebruik van de machine beperkt is tot goedgekeurde gebruikers, wordt het lekken van gegevens als gevolg van onbevoegd gebruik door derden voorkomen, zelfs als de machine op een drukke plek staat die voor buitenstaanders toegankelijk is.
Bevoegdheidsniveaus instellen
Met persoonlijke-verificatiebeheer kunt u het scala aan beschikbare bewerkingen definiëren door de rol (bevoegdheidsniveau) van elke gebruiker op te geven. U kunt, bijvoorbeeld, de beheerdersrol selecteren om volledige toegangsbevoegdheden toe te staan; de netwerkbeheerdersrol om configuratie van aan het netwerk gerelateerde instellingen toe te staan; of de apparaatbeheerdersrol om de configuratie van instellingen van apparaatgegevens en de instellingen van sleutels en certificaten toe te staan die nodig zijn voor het gebruik van bepaalde functies. Door het selecteren en toewijzen van verschillende bevoegdheidsniveaus aan beheerders kunt u effectiever als team werken bij het uitvoeren van een breed scala aan beheertaken van de machine.
Gebruikersbeperkingen instellen
Met persoonlijke-verificatiebeheer kan een gebruiker met beheerdersbevoegdheden het scala aan bewerkingen dat gebruikers ter beschikking staat, beheren. De mogelijkheid om beperkingen bij functies op te leggen voor elke gebruiker, biedt u meer controle bij het gebruikersbeheer.
Groepen gebruikers beheren
Gebruikers kunnen worden toegewezen aan groepen op basis van afdelings-ID (afdelings-ID-beheer), zodat u het totaal aantal afgedrukte of gescande pagina's voor elke afdelings-ID kunt controleren. U kunt ook specifieke limieten instellen voor elke afdelings-ID, zoals een maximum van 500 afgedrukte pagina's of een maximum van 200 gekopieerde pagina's. Met deze functie kunt u bewustzijn stimuleren en hints geven voor het verbeteren van uw bedrijfsactiviteiten.
De instellingen voor elke gebruiker optimaliseren
Verschillende instellingen kunnen worden opgeslagen voor elke gebruiker en bij aanmelding worden toegepast. Gebruikers kunnen persoonlijke knoppen aanmaken en een persoonlijke map in het netwerk opgeven. Het is ook mogelijk om de machine wachtwoorden te laten onthouden nadat ze zijn ingevoerd, zodat gebruikers zich weer kunnen aanmelden zonder een wachtwoord op te geven.
Gebruikersaccounts koppelen aan sleutelketens voor een soepele werking
Als andere verificatiegegevens worden gebruikt dan de verificatiegegevens die bij de aanmelding zijn gebruikt, hoeven de verificatiegegevens maar één keer te worden ingevoerd, en hoeven ze niet opnieuw te worden ingevoerd zodra de verificatie is geslaagd. Deze verificatiegegevens worden een sleutelketen genoemd. Aangezien sleutelketens worden gekoppeld aan gebruikersaccounts, hoeven de verificatiegegevens niet opnieuw te worden ingevoerd, ook niet als de stroom van de machine is uitgeschakeld.
Gebruikersaccounts koppelen aan afdelings-ID's om het aantal kopieën en afdrukken te beperken
Gebruikersaccounts met gebruikersverificatie kunnen gekoppeld worden aan afdelings-ID's. Door van tevoren beperkingen voor kopiëren en afdrukken op te geven voor afdelings-ID's, kunt u beperkingen toepassen op het aantal kopieën of afdrukken voor elke afdeling waartoe een gebruiker behoort. Voor informatie over het koppelen van gebruikersaccounts met afdelings-ID's raadpleegt u Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren. Voor informatie over het opgeven van beperkingen op afdeling raadpleegt u De afdelings-ID-beheerinstellingen configureren.
7W6J-0F5