De afdrukstatus en -geschiedenis controleren

U kunt de wachtstatus voor afdrukopdrachten controleren en vaststellen of tijdens het afdrukken al dan niet een fout is opgetreden. Bewerkingen zoals met voorrang afdrukken van het document en afdrukken tijdelijk uitstellen of annuleren zijn eveneens mogelijk.
Wanneer persoonlijk verificatiebeheer wordt gebruikt, kunt u voorkomen dat gebruikers handelingen uitvoeren op de opdrachten van andere gebruikers op het scherm <Statusmonitor>. <Beperk toegang taken andere gebr.>
1
Druk op  (Statusmonitor).
2
Druk op <Kopie/Afdruk>  <Opdrachtstatus>.
Om alleen de documenten die u wilt afdrukken, weer te geven, selecteert u <Afdrukken> uit de vervolgkeuzelijst rechtsboven in het scherm.
z
3
Controleer de status.
Als u op <Details> drukt nadat u een document hebt geselecteerd, kunt u het afdrukken annuleren, de opdrachtstatus controleren, enz.
Als u op <Annuleren> drukt nadat u een document hebt geselecteerd, kunt u het afdrukken annuleren.
Als u op <Afdr. ondrbr./prioriteit> drukt nadat u een document hebt geselecteerd, verschijnen <Onderbreken en afdrukken> en <Prioriteitsafdruk>. Druk op <Onderbreken en afdrukken> om een afdrukopdracht die wordt verwerkt, te onderbreken en direct het geselecteerde document af te drukken. Druk op <Prioriteitsafdruk> om het geselecteerde document boven aan de wachtlijst te zetten en het af te drukken nadat de afdrukopdracht die nog wordt verwerkt, is afgedrukt.
Om een fout te negeren en te blijven afdrukken, drukt u op <Details>  selecteer een document <Fout overslaan>.
Om eventuele niet-afgedrukte opdrachten in de machine zonder meer af te drukken, drukt u op <Details>  selecteer een document <Papierinvoer>.
U kunt een interruptie afdruk opdracht niet onderbreken met een andere opdracht. Als u een interruptie afdruk opdracht probeert te onderbreken, wordt de opdracht gestart nadat de huidige interruptieopdracht is voltooid.

De afdrukgeschiedenis controleren

Druk op <Opdrachtlog> om een lijst met afgedrukte documenten weer te geven. Als een document zonder problemen wordt afgedrukt, staat in kolom <Resultaat> <OK>. Als <NG> wordt weergegeven, geeft dat aan dat het afdrukken is geannuleerd of dat een fout is opgetreden.
Voor meer informatie drukt u op <Details> nadat u een document hebt geselecteerd.
Om een geschiedenislijst af te drukken, drukt u op <Lijst afdrukken>.
7W6J-09L