<Apparaatbeheer>

Geef de instellingen voor het beheren van de hardware en optionele apparatuur op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als u de optie hebt geïnstalleerd.

<Instellingen Apparaatinformatie>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Voer de naam en installatielocatie in om de machine te identificeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Apparaatinformatie>
<Apparaatnaam>
Nee
Nee
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<Locatie>
Nee
Nee
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Verdeelinstellingen Apparaatinformatie>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Stel de machine zo in dat verschillende instellingen op de machine (apparaatgegevens) via het netwerk worden verzonden en automatisch gelden voor andere multifunctionele Canon-printers. De apparaatgegevens met andere multifunctionele Canon-printers delen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verzendinstellingen>
<Registreer bestemmingen>
<Auto zoeken/Registreren>, <Registreren>, <Details>, <Verwijderen>, <Lijst afdrukken>
Nee
Nee
Nee
Nee
B*1
Settings/Registration Basic Information
<Auto zoeken/Registreren>:
<Zoekdiepte (Router)>: 1 tot 8
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Hostnaam weergeven>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Start autom. zoeken>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Stel autom. verdel. in>
<Dagelijks> (1 tot 5), <Geef dagen aan> (<Zon> tot <Zat>, 1 tot 5), <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen/Registratie waarde>: <Aan>, <Uit>
<Netwerkinstellingen>: <Inclusief>, <Uitgesloten>
Nee
Nee
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Afdelings-ID>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Adresboek>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Webtoegang favorieten>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Printerinstellingen>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Papierinformatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Handmatige verdeling>
<Instellingen/Registratie waarde>: <Aan>, <Uit>
<Netwerkinstellingen>: <Inclusief>, <Uitgesloten>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Afdelings-ID>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Adresboek>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Webtoegang favorieten>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Printerinstellingen>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Papierinformatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<iW Function Flow>*2: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Stel MEAP-authentificatie in>
<Gebruikersnaam>, <Wachtwoord>, <Aanmeldbestemming>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Ontvangstinstellingen>
<Beperk ontvangst apparaatinformatie>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Herstel gegevens>
<Waarde Inst./Registratie>, <Afdelings-ID>, <Adresboek>, <Webtoegang favorieten>, <Printerinstellingen>, <Papierinformatie>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Beperk ontvangst voor elke functie>
<Instellingen/Registratie waarde>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Afdelings-ID>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresboek>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Webtoegang favorieten>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Printerinstellingen>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Papierinformatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Stel papierinformatie in>
<Alle>, <Alleen basis>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik MEAP-verificatie bij ontvangst>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Communicatielog>
<Details>, <Lijst afdrukken>, <Rapportinstellingen>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Rapportinstellingen>
<Autom. afdrukken (100 verz.)>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Geef afdruktijd aan>: <Aan> (00:00 tot 23:59), <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Type separaat rapport>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Importeert de geregistreerde distributiebestemming.
*2 Geeft items aan die alleen worden weergegeven wanneer de juiste optionele apparatuur beschikbaar is voor gebruik.

<Modus beperkte functies>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef de instellingen op die worden gebruikt om het gebruik van optionele apparatuur te beperken.

<Bevestig certificaat apparaathandtekening>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Controleer de gedetailleerde instellingen van een apparaathandtekeningcertificaat. U kunt ook controleren of het certificaat geldig is.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Bevestig certificaat apparaathandtekening>
<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgoritme>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum geldigheid>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan (Altn. Naam)>, <Contr. certif.>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Bevestig certificaat gebruikershandtekening> *

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Controleer de gedetailleerde instellingen van een gebruikershandtekeningcertificaat dat beschikbaar is voor de aangemelde gebruiker. U kunt ook controleren of het certificaat geldig is.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Bevestig certificaat gebruikershandtekening>
<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgoritme>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum geldigheid>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan (Altn. Naam)>, <Contr. certif.>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Certificaatinstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
U kunt de sleutels/certificaten, CA-certificaten of certificaatintrekkingslijsten (CRL) beheren die op de machine worden gebruikt. U kunt ook het Online Certificate Status Protocol (OCSP) instellen.
Sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren
Een apparaathandtekeningcertificaat genereren
Een gebruikershandtekeningcertificaat registreren
Een sleutel- en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) genereren
De vervalcontrolemethode voor ontvangen certificaten configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Sleutel aanmaken>
<Netwerk com.sleutel aanmaken>
<Sleutelnaam>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Handtekeningalgoritme>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Sleutelalgoritme>: <RSA>, <ECDSA>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
Wanneer <RSA> is geselecteerd: <Sleutellengte (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
Wanneer <ECDSA> is geselecteerd
<Sleuteltype>: <P256>, <P384>, <P521>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Startdatum geldigheid>: Datum, maand, jaar (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Einddatum geldigheid>: Datum, maand, jaar (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Land/Regio>: Naam land/regio en code
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Staat>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Woonplaats>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Organisatie>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Organisatieeenheid>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Gemeens. naam> (IP-adres van de machine of FQDN (maximaal 41 tekens))
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Aanm./Updaten app. handtekening sleutel>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Key Settings
<Aanmaken/Updaten sl. voor toegangsbew.>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Sleutelen certificaatlijst>
<Sleutelen cert.- lijst voor gebruikers>*1
<Certificaat details>: (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgoritme>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum geldigheid>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan (Altn. Naam)>, <Contr. certif.>)
Ja
Ja
Ja
Nee
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Sleutelen cert.- lijst v. dit apparaat>*1
<Certificaat details>: (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgoritme>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum geldigheid>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan (Altn. Naam)>, <Contr. certif.>)
Ja
Ja
Ja
Nee
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Weerg. gebr. locatie> (Sleutel en certificaat)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Lijst met CA-certificaat>
<Certificaat details>: (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgoritme>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum geldigheid>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan (Altn. Naam)>, <Contr. certif.>)
Ja
Ja
Ja
Nee
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Cert.-intrekkingslijst (CRL)>
<Details CRL>: <Versie>, <Handtekeningalgoritme>, <Geldig van>, <Volgende update>, <Uitgever>, <Lijst serienr.>
Ja
Ja
Ja
Nee
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Sleutel + certif. registreren>
<Registreren>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Registreer CA-certificaat>
<Registreren>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<OCSP (Online Certificate Status Protocol)-instel.>
<OCSP (Online Certificate Status Protocol) gebruiken>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Certificaatverificatieniveau>:
<Niet-geverif. certificaten inschakelen>: <Aan>, <Uit>
<OCSP-responderinstellingen>:
<URL>: <Ophalen van certificaat>, <Gebr.>, <Ophalen certif. + aangepast>
<Aangepaste URL>
<Communicatie timeout>: 1 tot 3 tot 30 sec.
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Geeft items aan die alleen worden weergegeven wanneer de juiste optionele apparatuur beschikbaar is voor gebruik.
*2 Ondersteunt alleen algoritmen die kunnen worden geïmporteerd vanaf de Remote UI (UI op afstand).
*3 Sleutels en certificaten worden geëxporteerd in de PKCS#12-indeling.

<Weergave opdr.status voor authentificatie>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef aan of toegang tot het scherm <Statusmonitor> beperkt moet worden bij gebruik van een aanmeldingsservice.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Weergave opdr.status voor authentificatie>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Beperk toegang taken andere gebr.>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef aan of gebruikers beperkingen opgelegd moeten krijgen zodat ze niet zomaar opdrachten van andere gebruikers op het scherm <Statusmonitor> kunnen bewerken wanneer gebruikersverificatie is gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Beperk toegang taken andere gebr.>
<Kopie/Afdruk>: <Aan>, <Uit>
<Verzenden>: <Aan>, <Uit>
<Ontvangen>: <Aan>, <Uit>
<Opslaan>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u <Weergave-instel. aanm.scherm> wijzigt, wordt deze instelling mogelijk ingesteld op <Aan>. Voor meer informatie raadpleegt u Opgeven wanneer het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven.

<Weergave opdrachtlog>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef aan of de opdrachtenlogboeken op het scherm <Statusmonitor> moeten worden weergegeven. U kunt ook aangeven of apparaatbeheersoftware mag worden gebruikt om opdrachtenlogboeken uit de machine te halen. Basisschermen op het aanraakscherm
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Weergave opdrachtlog>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Uit> is geselecteerd:
<Opdrachtlog ophalen van beheersoftware>: <Toestaan>, <Niet toestaan>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Opslaan auditlogboek>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Selecteer of vastleggen van het logboek moet worden gestart. Starten met vastleggen in logboeken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opslaan auditlogboek>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als dit is ingesteld op <Aan>, kan de instelling <Aanpassen tijd> niet worden gebruikt.
Voor meer informatie over het type logboeken raadpleegt u Systeemspecificaties.

<Netwerkverificatielog ophalen>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef aan of het vastleggen van een logboek moet worden gestart voor verificatie bij toegang tot de machine via het netwerk, zoals bij afdrukken vanaf een computer of openen van Geavanceerde ruimte.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Netwerkverificatielog ophalen>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Logboek van sleutelwerking opslaan>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef aan of een logboek moet worden opgeslagen van de sleutelbewerkingen die worden uitgevoerd door de gebruikers. Door opgeslagen logboeken te analyseren, kunt u dan nagaan hoe de machine is gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Logboek van sleutelwerking opslaan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als het logboek wordt uitgevoerd, worden pincodes, wachtwoorden en informatie onleesbaar gemaakt door de instellingen voor <Beperk toegang taken andere gebr.>, namelijk uitgevoerd als gemaskeerde tekens. Daardoor kan vertrouwelijke informatie niet extern uitlekken.
Voor meer informatie over het interpreteren en uitvoeren van opgeslagen logboeken neemt u contact op met uw dealer of verkoper.

<Beperk toegang dealer>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
U kunt de machine zo instellen dat wijzigingen in gebruikersgegevens of instellingen met betrekking tot beveiliging worden beperkt bij inspectie of reparatie van de machine door de dealer of verkoper.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Beperk toegang dealer>
<Aan>, <Uit (veri. nodig)>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Zelfs als dit niet op <Aan> staat, kunt u het auditlogboek controleren op bewerkingen in het verleden als de dealer of verkoper gebruikersgegevens of beveiligingsinstellingen heeft gewijzigd.

<Aangepaste instellingen synchroniseren (client)>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
U kunt de gepersonaliseerde gegevens van meerdere multifunctionele Canon-printers synchroniseren in een netwerk. Zelfs op de servermachine moet deze instelling worden ingeschakeld als u de machine wilt gebruiken als clientmachine. Synchronisatie van instellingen starten
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aangepaste instellingen synchroniseren (client)>
Vóór de synchronisatie: <Inschakelen>, <Pauze>
Na synchronisatie: <Uitschakelen>, <Hervatten>
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
-

<Aangepaste instellingen synchroniseren (server)>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
U kunt de gepersonaliseerde gegevens van meerdere multifunctionele Canon-printers synchroniseren in een netwerk. Het is echter ook nodig om deze instelling in te schakelen op een enkele machine om te kunnen functioneren als de server voor de multifunctionele printers die worden gesynchroniseerd. Synchronisatie van instellingen starten
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aangepaste instellingen synchroniseren (server)>
Vóór de synchronisatie: <Inschakelen>
Na synchronisatie: <Uitschakelen>
Nee
Nee
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Persoonlijke instellingen beheren>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef de voorkeuren (Persoonlijke instellingen) voor elke gebruiker op.

<Gebruik emulatie NFC-kaart>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef op of u NFC-functies wilt gebruiken om verbinding te maken met mobiele apparaten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik emulatie NFC-kaart>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Verbied initialisatie van beheerderswachtwoord>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef op of u bewerkingen van <Beheerdersww initialiseren> wilt beperken.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verbied initialisatie van beheerderswachtwoord>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
Voor information over het gebruik van <Beheerdersww initialiseren> raadpleegt u Aanmelden als beheerder.

<Beperk bewerkingen in speciale modus>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>
Geef aan of het gebruik van de speciale modus, die bedoeld is voor onderhoud door uw dealer of verkoper, moet worden beperkt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Beperk bewerkingen in speciale modus>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
7W6J-0U2