Een origineel met naast elkaar liggende pagina's scannen en het opslaan/verzenden als twee afzonderlijke pagina's

U kunt naast elkaar liggende pagina's van een boek of tijdschrift met één bewerking op afzonderlijke pagina's scannen.
Als u naast elkaar liggende pagina's van een boek of een gebonden origineel scant, plaats het origineel dan op de glasplaat. Leg het met de afdrukzijde omlaag en de hoek op een lijn met de linkerbovenhoek van de glasplaat, zoals onderstaand is aangegeven.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Scannen en verzenden>. Het scherm <Home>
3
Geef de bestemming op het scherm met basisfuncties voor scannen op. Scherm met basisfuncties voor scannen
4
Wijzig desgewenst de scaninstellingen. Basisbewerkingen voor het scannen van originelen
5
Druk op <Opties>  <Boek 2 pag.>.
6
Druk op <Sluiten>.
7
Druk op  (Start).
Originelen worden gescand en het verzenden/opslaan start.
7W6J-0AU