Originelen scannen met WSD (WSD-scan)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u originelen vanaf een computer scant met WSD.
Het beschikbare scanformaat is A4(LTR). Houd er rekening mee dat als u een origineel plaatst dat groter is dan A4(LTR), alleen het formaat A4(LTR) wordt gescand.
Vanaf het bedieningspaneel
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <WSD-scan>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Scan op afstand toestaan>.
Nu kunt u scannen vanaf uw computer.
Vanaf een computer
4
[] [Windows Accessories]  [Windows Faxen en Scannen].
5
Klik op [Zoeken].
6
Klik op [Nieuwe scan].
Wanneer het dialoogvenster [Apparaat selecteren] wordt weergegeven, selecteert u de machine en klikt u op [OK].
7
Selecteer in de vervolgkeuzelijst [Bron] de locatie waar het origineel is geplaatst.
Bij plaatsing van het origineel op de glasplaat selecteert u [Flatbed]. Wanneer u de invoerlade gebruikt, selecteert u [Papierinvoer (enkelzijdig scannen)].
8
Wijzig desgewenst de scaninstellingen.
Als u het type origineel in de vervolgkeuzelijst [Profiel] selecteert, kunt u aanpassingen doorvoeren voor optimale beeldkwaliteit. Voor originelen die voornamelijk uit tekst bestaan, selecteert u [Document]. Voor originelen die alleen uit foto's bestaan, selecteert u [Foto (Standaard)].
Selecteer in de vervolgkeuzelijst [Bestandstype] de bestandsindeling voor de opgeslagen afbeelding van het gescande origineel.
Als u de gescande afbeelding met de opgegeven instellingen wilt controleren, klikt u op [Voorbeeld].
9
Klik op [Zoeken].
Het scannen van een origineel start.
Wanneer het scannen is voltooid, wordt het gescande document op het scherm weergegeven in de lijst met bestanden [Windows Faxen en Scannen] en opgeslagen in de map [Gescande documenten] van [Documents].
Veelgebruikte scaninstellingen opslaan
Als u altijd scant met dezelfde instellingen, volgt u onderstaande procedure om de instellingen te registreren. U kunt ze bij het scannen gemakkelijk oproepen.
Selecteer [Profiel toevoegen] uit de vervolgkeuzelijst [Profiel] Geef de scaninstellingen op die u wilt registreren Voer een naam in het tekstvak [Profielnaam] in Klik op [Profiel opslaan]
Het document met WSD naar een computer verzenden
U kunt het gescande document ook verzenden naar computers in het netwerk die WSD ondersteunen. Druk in dat geval op <WSD-scan>  selecteer de computer waarnaar u wilt verzenden  <Start>. Het scherm [Windows Faxen en Scannen] en de map openen op de computer, en het gescande document wordt weergegeven.
Max. 40 bestemmingscomputers worden weergegeven.
7W6J-0CF