Gescande originelen controleren voordat u ze verzendt/opslaat (Voorbeeld)

U kunt gescande originelen voor verzending/opslag in het voorbeeldscherm controleren. U kunt ook pagina's op het voorbeeldscherm verwijderen, verplaatsen of verwisselen.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Scannen en verzenden>. Het scherm <Home>
3
Geef de bestemming op het scherm met basisfuncties voor scannen op. Scherm met basisfuncties voor scannen
4
Wijzig desgewenst de scaninstellingen. Basisbewerkingen voor het scannen van originelen
5
Druk op <Opties>  <Voorbeeld>  <Sluiten>.
6
Druk op  (Start).
Originelen worden gescand en het voorbeeldscherm verschijnt.
Om het scannen te annuleren, drukt u op <Annuleren> of  (Stop)  <Ja>.
Wanneer <Druk op [Start] om volgende origineel te scannen.> wordt weergegeven
7
Controleer de gescande originelen op het voorbeeldscherm.
Bewerk desgewenst het gescande origineel op het voorbeeldscherm.
Een pagina verwijderen
Een pagina verplaatsen
De locaties van pagina's wijzigen
8
Druk op <Start verzenden>.
Verzenden/opslaan start.
7W6J-0C1