Een verbinding via selectie van een draadloze router tot stand brengen

U kunt de draadloze routers die beschikbaar zijn voor verbinding, zoeken en een selecteren op het scherm van de machine. Als de beveiligingsnorm voor uw draadloze LAN-router WEP of WPA/WPA2-PSK is, voer dan een WEP-sleutel of PSK in als netwerksleutel. Voorafgaand aan het bevestigen informatie opschrijven over uw SSID, netwerksleutel, beveiligingsnorm of verificatie-/versleutelingsmethode method, etc. De SSID en netwerksleutel controleren
Beveiligingsinstellingen
Als de draadloze verbinding is ingesteld via selectie van een draadloze router, wordt de WEP-verificatiemethode ingesteld op <Open Systeem> of wordt de WPA/WPA2-PSK-versleutelingsmethode ingesteld op <Auto> (AES-CCMP of TKIP). Als u <Gedeelde sleutel> wilt selecteren voor WEP-verificatie of <AES-CCMP> voor WPA/WPA2-PSK-versleuteling, stelt u de verbinding in bij <Handmatig invoeren>. Een verbinding tot stand brengen door gedetailleerde instellingen op te geven
Als de beveiligingsnorm voor uw draadloze LAN-router WPA/WPA2-EAP is, is de versleutelingsmethode ingesteld op AES-CCMP. Geef ook de IEEE 802.1X-verificatie-instellingen voor de machine op voordat u verbinding maakt met het draadloze LAN. De instellingen voor verificatie met IEEE 802.1X configureren
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Draadloos LAN>  <Instellingen draadloos LAN>  <Overige (Handmatig inst.)>.
3
Druk op <Selecteer toegangspunt>.
De machine gaat zoeken naar beschikbare draadloze routers.
4
Selecteer een draadloze router en sluit die aan.
Als de beveiligingsinstelling van uw draadloze-LAN-router WEP of WPA/WPA2-PSK is
1
Selecteer de draadloze-LAN-router die u wilt gebruiken en druk op <OK>.
2
Druk op <WEP-sleutel> of <PSK>, en voer de netwerksleutel in.
3
Druk op <OK>.
Wanneer de configuratie is voltooid, wordt het scherm <Verbonden.> weergegeven.
Als de beveiligingsinstelling van uw draadloze-LAN-router anders dan WEP of WPA/WPA2-PSK is
1
Selecteer de draadloze-LAN-router die u wilt gebruiken en druk op <OK>.
Wanneer de configuratie is voltooid, wordt het scherm <Verbonden.> weergegeven.
7W6J-044