Łatwość zarządzania

W tej sekcji objaśniono, jak rozszerzyć funkcje urządzenia i uprościć operacje z zakresu zarządzania.
Środowisko podwójnej sieci
Używanie panelu sterowania jako narzędzia do udostępniania informacji (funkcja Wiadomość wizualna)
Można użyć środowiska podwójnej sieci wykorzystującego przewodową i bezprzewodową sieć LAN lub przewodową i inną przewodową sieć LAN.
W celu informowania użytkowników na ekranie dotykowym można wyświetlać treści i komunikaty ustawione przez administratora. Funkcja ta jest przydatna do udostępniania informacji w biurze.
Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
W urządzenie wbudowano możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci LAN, dzięki czemu można je podłączyć do komputera lub urządzenia mobilnego, a także zainstalować je w innej lokalizacji.
Na urządzeniu można bezpośrednio drukować dane zapisane w urządzeniu mobilnym lub skorzystać z urządzenia w celu zeskanowania danych na urządzenie mobilne. Z urządzenia mobilnego można również skorzystać w celu określenia ustawień wymuszonego wstrzymania drukowania w urządzeniu.
Łatwe przenoszenie książki adresowej
Stosowanie polityki bezpieczeństwa w biurze
Książkę adresową zarejestrowaną na niniejszym urządzeniu można wyeksportować, a następnie zaimportować na inne urządzenie. Istnieje również możliwość wyeksportowania książki adresowej do pliku CSV i przeprowadzenia jej edycji na komputerze.
Polityka bezpieczeństwa opisuje obowiązujące w całej firmie zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji. W przypadku tego urządzenia można skorzystać z wielu ustawień związanych z polityką bezpieczeństwa.
Współdzielenie ustawień przez wiele urządzeń
Ustawienia spersonalizowane i książki adresowe można zsynchronizować i współdzielić na wielu urządzeniach. Ustawienia skonfigurowane na jednym urządzeniu są stosowane do wszystkich zsynchronizowanych urządzeń.
7W6K-0X2