Podstawowe operacje systemu Windows

W zależności od używanego komputera proces może się różnić.

Wyświetlanie folderu Drukarki

Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]  i wybierz [Control Panel]  [View devices and printers].
Windows 10
[]  wybierz [System Windows]  [Panel sterowania]  [Sprzęt i dźwięk]  [Urządzenia i drukarki].
Windows Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz [Control Panel] [View devices and printers].
Windows Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy [] wybierz [Panel sterowania] [Sprzęt] [Urządzenia i drukarki].

Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania

1
Otwórz program Windows Explorer.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]  wybierz [Eksplorator plików].
Windows 10/Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy [] wybierz [File Explorer].
Windows Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz [Eksplorator plików].
2
Wybierz sterownik druku z [Sieć].
Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub wyszukiwania komputerów w sieci.
Udostępniania drukarka zostanie wyświetlona.
n

Sprawdzanie portu drukarki LPR/RAW

1
Otwórz folder drukarki. Wyświetlanie folderu Drukarki
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Właściwości drukarki].
3
Sprawdź ustawienia portu.
Naciśnij na zakładkę [Porty].
Upewnij się, że dla drukarki wybrano prawidłowy port.

Podczas drukowania z aplikacji Microsoft Store

Windows 8.1/Server 2012 R2
Wyświetl pasek po prawej stronie ekranu  Dotknij lub kliknij [Urządzenia]  [Drukuj]  Sterownik, który wykorzystujesz  [Drukuj].
Windows 10
Dotknij lub kliknij [Drukuj] z poziomu aplikacji Sterownik, który wykorzystujesz  [Drukuj].
Windows Server 2012
Wyświetl panele po prawej stronie ekranu Dotknij lub kliknij [Urządzenia] Sterownik, którego używasz [Drukuj].
W przypadku drukowania za pomocą tej metody dostępna jest tylko ograniczona liczba ustawień druku.
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat [Drukarka wymaga Twojego działania. Przejdź na pulpit, aby podjąć działanie.], przejdź na pulpit i postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym oknie dialogowym. Komunikat ten pojawia się, gdy w urządzeniu wybrano opcję wyświetlania nazwy użytkownika podczas drukowania i wykonywania podobnych czynności.
7W6K-0XU