Włączanie urządzenia

W tej części opisano sposób włączania urządzenia.
1
Należy się upewnić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest dokładnie włożona do gniazdka zasilania.
2
Otwórz pokrywę przycisku zasilania i przesuń go w stronę symbolu „”.
3
Zamknij pokrywę przycisku zasilania.
Wskaźnik Główne zasilanie na panelu sterowania (Panel sterowania) zaświeci się i ekran rozruchu zostanie wyświetlony na ekranie dotykowym.
Możesz wybrać ekran wyświetlany bezpośrednio po włączeniu urządzenia. <Użyj domyślnego ekranu przy uruchomie./wznowie.>
Reakcje ekranu dotykowego mogą nie być optymalne, bezpośrednio po włączeniu urządzenia.
Jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera typu Mac przewodem USB, komputer może zostać włączony automatycznie po uruchomieniu urządzenia. W takim przypadku należy odłączyć przewód USB od urządzenia. Użytkownik może także rozwiązać ten problem stosując koncentrator USB między urządzeniem, a komputerem.
7W6K-00H