Rejestrowanie grupy pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego

Odbiorcy zarejestrowani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego mogą być połączeni w grupę, a grupa zarejestrowana jako pojedynczy odbiorca.
Możesz również zarejestrować Skrzynkę pocztową (tymczasowa pamięć urządzenia) w danej grupie (Prosta edycja plików).
1
Naciśnij <Ustawienia odbior./przeka.>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.>.
3
Wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego, który chcesz zarejestrować, i naciśnij opcję <Zapisz/Edytuj>.
4
Naciśnij przycisk <Grupa>.
5
Naciśnij pozycję <Nazwa>  wprowadź nazwę grupy i naciśnij przycisk <OK>.
6
Naciśnij po kolei opcje <Nazwa przycisku jedno.>  wprowadź nazwę przycisku wybierania jednoprzyciskowego do wyświetlania i naciśnij przycisk <OK>.
7
Wybierz odbiorców, którzy mają zostać zarejestrowani w grupie.
Naciśnij <Dodaj z wybie. jednoprzy.> wybierz odbiorcę naciśnij <OK>.
Wybierając Skrzynkę pocztową
Naciśnij <Zapisz w Skrytce pocztowej>  wybierz Skrzynkę pocztową  naciśnij <OK>.
8
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
7W6K-06A