Inne funkcje wykańczania

Zainstalowanie opcji umożliwia korzystanie z innych funkcji wykańczania. Zwróć uwagę, że dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od modelu i zainstalowanych opcjach. Wyposażenie opcjonalne
Obróć o 90 stopni
Można wyprowadzać poszczególne zestawy korzystając z naprzemiennej orientacji (raz poziomo, raz pionowo).
Dziurkowanie
Można wykonywać otwory.
Składane na trzy (Z)
Można składać prawą połowę papieru na trzy sekcje.
Jeżeli zostanie określony tryb Składanie na Z razem z trybem Zszywanie i liczba arkuszy złożonych na Z przekroczy 10, wydruki będą układane, ale nie zszywane.
Składanie na trzy (C)
Można dzielić papier na trzy sekcje i złożyć go do kształtu litery C.
Jeżeli drukowana strona ma zostać zagięta do wewnątrz podczas drukowania jednostronnego, wybierz <Tekstem do góry (Odwr. porządek)> dla <Tekst. do Góry/Tekst. do Dołu>.
Składnie na pół
Można składać każdy arkusz papieru na pół.
Składanie harmonijkowe na trzy (Z)
Można dzielić papier na trzy sekcje i złożyć go do kształtu litery Z.
Jeżeli drukowana strona ma zostać zagięta do wewnątrz podczas drukowania jednostronnego, wybierz <Tekstem do góry (Odwr. porządek)> dla <Tekst. do Góry/Tekst. do Dołu>.
Składanie zeszytowe
Korzystając z modułu wykańczania broszury, można składać wyprowadzane arkusze na pół. Można określić, ile arkuszy ma być składanych razem i od której strony rozpocząć drukowanie.
Podwójne składanie równoległe
Można składać papier na pół, a następnie znowu na pół.
Jeżeli drukowana strona ma zostać zagięta do wewnątrz podczas drukowania jednostronnego, wybierz <Tekstem do góry (Odwr. porządek)> dla <Tekst. do Góry/Tekst. do Dołu>.
W zależności od rodzaju papieru, nie można korzystać z funkcji wykańczania. Specyfikacja sprzętowa
Konfigurując ustawienia w <Dostęp do zapisanych plików>
Funkcja wykańczania może zostać użyta, tylko jeśli drukujesz plik PDF/XPS lub plik zapisany Skrzynce pocztowej.
7W6K-077