Wyposażenie opcjonalne

Łącząc ze sobą różne opcje, można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność urządzenia.

Jeżeli Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y jest zainstalowany

Booklet Finisher-Y

Dzięki tej opcji można przeprowadzać układanie, zszywanie, (w narożu/podwójne/zszywanie na środku) i składanie zeszytowe. Dodatkowo, możesz ręcznie łączyć ze sobą arkusze za pomocą zszywacza lub bez niego. Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Buffer Pass Unit-L

Podaje papier do modułu wykańczania.Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Cassette Feeding Unit-AM

Załadować papier, który jest najczęściej wykorzystywany. Można załadować papier o formacie, który nie może być ładowany do szuflady na papier 1, np. A3 lub papier o niestandardowym formacie. Cassette Feeding Unit-AM

2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Jeżeli zainstalujesz „2/4 Hole Puncher Unit-A” lub „4 Hole Puncher Unit-A” w „Staple Finisher-Y” albo „Booklet Finisher-Y”, możesz wykonywać otwory w wydrukach. Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Staple Finisher-Y

Możesz przeprowadzać układanie i zszywanie, (w narożu/podwójne) dzięki tej opcji. Dodatkowo, możesz ręcznie łączyć ze sobą arkusze za pomocą zszywacza lub bez niego. Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Jeżeli zainstalowano Inner Finisher-H

Inner Finisher-H

Możesz przeprowadzać układanie, grupowanie, przesuwanie i zszywanie (w narożu/podwójne) dzięki tej opcji. Dodatkowo, możesz ręcznie łączyć ze sobą arkusze za pomocą zszywacza lub bez niego. Inner Finisher-H/Inner 2/4 Hole Puncher-B/Inner 4 Hole Puncher-B

Inner 2/4 Hole Puncher-B/Inner 4 Hole Puncher-B

Jeżeli zainstalujesz „Inner 2/4 Hole Puncher-B” lub „Inner 4 Hole Puncher-B” w „Inner Finisher-H”, możesz wykonywać otwory w wydrukach. Inner Finisher-H/Inner 2/4 Hole Puncher-B/Inner 4 Hole Puncher-B

Jeżeli zainstalowane są inne opcje

Copy Card Reader

Możesz stosować funkcję Zarządzania NI wydziału z wykorzystaniem czytnika kart. Copy Card Reader

Paper Deck Unit-F

Jeżeli zainstalujesz „Paper Deck Unit-F” w urządzeniu, uzyskasz dostęp do dodatkowego zasobnika papieru o dużej pojemności. Paper Deck Unit-F

High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Jeżeli zainstalujesz „High Capacity Cassette Feeding Unit-A” w urządzeniu, uzyskasz dostęp do dodatkowej kasety o dużej pojemności. High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Numeric Keypad

Po zainstalowaniu Numeric Keypad można używać klawiszy Numeric Keypad, zamiast niektórych przycisków na ekranie dotykowym. Numeric Keypad

Utility Tray-B

To wyposażenie opcjonalne udostępnia przestrzeń do umieszczania oryginałów.

Inner 2way Tray-J

To wyposażenie opcjonalne umożliwia wyprowadzanie papieru do dwóch lokalizacji. Inner 2way Tray-J

Copy Tray-J

To wyposażenie opcjonalne umożliwia wyprowadzanie papieru do dwóch lokalizacji.Copy Tray-J

Tab Feeding Attachment-F

Podłącz Tab Feeding Attachment-F, aby ładować papier z zakładkami do szuflady. To wyposażenie opcjonalne może być podłączone wyłącznie do szuflady na papier 2 i można do niego ładować tylko papier z zakładkami o formacie A4.
Aby uzyskać więcej informacji, na temat łączenia ze sobą różnych elementów wyposażenia opcjonalnego, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Niektóre ustawienia mogą być niedostępne, w zależności od konfiguracji wyposażenia opcjonalnego, dołączonego do urządzenia.
7W6K-02H