Wykonanie kopii kart ID

Ta funkcja umożliwia kopiowanie przedniej i tylnej strony dowodów tożsamości (kart ID) na jednym arkuszu papieru. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas kopiowania kart ID (dowody osobiste, prawo jazdy itd.) ponieważ zorientowanie i pozycja druku obrazów obu stron karty jest automatycznie wyrównywana zgodnie z określonym formatem papieru.
Umieść dokument tożsamości na szklanej płycie roboczej. Umieść kartę ID skierowaną w dół tak, aby wyrównać jej róg z lewym górnym rogiem szklanej płyty (patrz poniżej). Tryb Kopiowanie kart ID nie może być wykorzystywany, jeżeli karta ID znajduje się w podajniku.
Jeżeli w podajniku znajduje się inny oryginał, nie można rozpocząć kopiowania. Wyjmij oryginał z podajnika.
W trybie <Kopiuj kartę ID> może być używany tylko papier formatu A4.
1
Umieść skierowaną do dołu kartę ID na szklanej płycie roboczej. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij przycisk <Kopiuj kartę ID>.
5
Naciśnij przycisk <Zmień>, wybierz papier, który ma być użyty naciśnij przycisk <OK>.
6
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
7
Naciśnij przycisk  (Start), aby zeskanować przednią stronę.
Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran informujący o zakończeniu przygotowań do skanowania tylnej strony.
8
Obróć dowód tożsamości tak, aby jego tylna strona była skierowana w dół i naciśnij przycisk  (Start), aby zeskanować tylną stronę.
Po zakończeniu skanowania tylnej strony, drukowanie rozpocznie się automatycznie.
7W6K-081