Umieszczanie oryginałów

Umieścić oryginały na szklanej płycie roboczej lub w podajniku. W przypadku książek i grubych/cienkich oryginałów, które nie mogą być ładowane do podajnika, należy je umieścić na szklanej płycie. Jeżeli chcesz skanować dwustronne dokumenty lub kontynuować skanowanie kilku arkuszy oryginałów, umieść je w podajniku. Aby uzyskać informacje o rozmiarach, które można ładować, patrz Zespół głównyPodajnik.
Wymóg używania oryginałów całkowicie suchych
Przed umieszczeniem oryginałów w urządzeniu upewnij się, że klej, tusz lub korektor na oryginałach całkowicie wyschły.
Aby uniknąć zakleszczenia papieru
Ze względu na możliwość zakleszczenia papieru w podajniku nie wolno umieszczać następujących rodzajów oryginałów:
Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
Kalki ani papieru kalkowego
Zwiniętego lub pogiętego papieru
Papieru powlekanego
Podartych oryginałów
Oryginałów z dużymi otworami
Pergaminu ani cienkiego papieru
Spiętych ani połączonych oryginałów
Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
Folii
Oryginały z dołączonymi notatkami
Oryginały sklejone razem
Oryginały umieszczone w koszulce na dokumenty
Aby skanowanie oryginałów było bardziej precyzyjne
Oryginały umieszczone w podajniku są skanowane w czasie pobierania do wnętrza urządzenia. Natomiast dokumenty umieszczone na płycie szklanej podczas skanowania pozostają nieruchome. Aby oryginały zostały zeskanowane z większą precyzją, zalecane jest umieszczenie ich na płycie szklanej.
Skanowanie kalki kreślarskiej lub folii
Aby skanować oryginały przezroczyste (na przykład kalka kreślarska lub folie), należy je umieścić na płycie szklanej i przykryć arkuszem zwykłego białego papieru.
Formaty dokumentów
Urządzenie automatycznie rozpoznaje format papieru umieszczonego dokumentu przed rozpoczęciem skanowania. Jeśli w przypadku wysyłania faksu papier używany w urządzeniu odbiorcy jest mniejszy niż format zeskanowanego dokumentu, przed wysłaniem obraz oryginału może zostać pomniejszony lub podzielony na mniejsze części.

Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej

1
Otwórz podajnik.
Jeżeli umieścisz oryginał, który jest większy od otworu podajnika, format oryginału może nie być rozpoznany prawidłowo.
2
Umieść oryginał na płycie szklanej zadrukowaną stroną w dół.
Wyrównaj róg oryginału w stosunku do lewego górnego rogu płyty szklanej.
Podczas kopiowania dwustronnych oryginałów umieść oryginał tak, aby jego górna i dolna krawędź zostały prawidłowo wyrównane (patrz ilustracja poniżej).
3
Delikatnie zamknij podajnik.
Oryginał jest gotowy do skanowania.
Po zakończeniu skanowania oryginałów zdejmij je z płyty szklanej.
Nie wolno mocno naciskać na podajnik, jeżeli na szklanej płycie roboczej umieszczono gruby dokument taki jak książka lub magazyn.

Umieszczanie oryginałów w podajniku

Na tacy wyprowadzania oryginałów nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, gdyż może to uszkodzić twoje oryginały.
1
Wyrównać przesuwne prowadnice do formatu oryginałów.
Podczas umieszczania dokumentów o dużym formacie rozsuń tacę na oryginały i tackę wyprowadzającą oryginały, aby zapobiec ich wypadnięciu poza krawędź podajnika.
2
Przekartkuj stos oryginałów i wyrównaj brzegi.
Przekartkuj stos oryginałów, dzieląc go na mniejsze partie i wyrównaj brzegi, delikatnie stukając klika razy stosem o płaską powierzchnię.
3
Oryginały należy ułożyć stroną zadrukowaną do góry i wsunąć do podajnika do oporu.
Gdy głębokość wstawiania jest wystarczająca, zaświeci się Wskaźnik umieszczenia oryginału.
Oryginały są gotowe do skanowania.
Oryginały są gotowe do skanowania.
Ograniczniki ilości włożonego papieru
Upewnij się, że stos oryginałów nie wychodzi poza ograniczniki ilości włożonego papieru (). Jeżeli umieścisz za dużo oryginałów, ich skanowanie może nie być prawidłowe lub może to doprowadzić do zacięcia papieru.
Umieszczając wygięty oryginał
Przed ułożeniem oryginałów w podajniku należy zawsze rozprostować wszelkie zagięcia. Jeżeli oryginał jest składany, ekran błędu może być wyświetlany ze względu na fakt, że format oryginału nie może zostać wykryty prawidłowo.
Należy wyrównać przesuwne prowadnice względem krawędzi oryginału.
Ustawienie przesuwnych prowadnic za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zacięcie papieru.
Gdy oryginały są skanowane
Nie należy dodawać ani usuwać oryginałów.
Kiedy skanowanie zostanie zakończone
Należy usunąć oryginały z tacki wyprowadzającej oryginały, aby zapobiec zacięciu papieru. Jeżeli oryginały zostaną pozostawione, wskaźnik wyprowadzonych oryginałów będzie migać w przypadku umieszczania w podajniku oryginałów kolejnego zadania.
Skanowanie papieru wstęgowego
Jeżeli skanujesz długie oryginały, których długość wynosi do 990 mm, należy je podtrzymywać ręcznie podczas skanowania i wyprowadzania.
Umieszczanie cienkich oryginałów
Cienkie oryginały składowane w wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności mogą się marszczyć.
Umieszczanie cienkich papierowych oryginałów może być trudne. W takim przypadku podczas umieszczania należy lekko zgiąć papier.
Pamiętaj, aby podczas umieszczania oryginału nie popychać go ze zbyt dużą siłą. Może to prowadzić do nieprawidłowego załadowania albo spowodować zacięcie papieru.
W przypadku umieszczania oryginałów o formacie A3 lub A4R w podajniku należy unieść element ustalający oryginału, co zapobiega fałdowaniu skanowanych oryginałów.
Wielokrotne skanowanie tego samego oryginału
Zaleca się, aby nie skanować tego samego oryginału więcej niż pięć razy pod rząd (w zależności od jakości papieru). Może się pozginać lub pofałdować albo nastręczać trudności przy wysyłaniu.
Obszar skanowania dokumentu kolorowego
Kiedy dokument kolorowy jest skanowany z ustawieniem automatycznego wyboru koloru, może zostać rozpoznany jako dokument czarno-biały, jeśli zawiera porcje koloru tylko w szarych obszarach tak, jak pokazano na poniższym rysunku.
1-stronne oryginały
2-stronne oryginały
Przednia strona
Tylna strona
 Kierunek podawania papieru
: 10 mm
: 17 mm
By skanować oryginały jako kolorowy dokument, ustaw urządzenie w tryb Pełnego Koloru.
Podczas kopiowania dwustronnych oryginałów umieść oryginał tak, aby jego górna i dolna krawędź zostały prawidłowo wyrównane (patrz ilustracja poniżej).
Można umieszczać oryginały o różnych formatach i skanować je jednocześnie.
Kopiowanie oryginałów o różnych formatach (Oryginały o różnych formatach)
Wysyłanie różnych rozmiarów oryginałów jednocześnie (Oryginały o różnych formatach)
Wysyłanie/zapisywanie oryginałów o różnych rozmiarach jednocześnie (Oryginały o różnych formatach)
7W6K-00L