Upraszczanie działań związanych z wysyłaniem

Możesz jednocześnie skanować oryginały o różnym rozmiarze lub przesyłać osobno zeskanowane oryginały razem. Przywołując poprzednio wykorzystane ustawienia możesz uprościć czynności związane z wysyłaniem.
7W6K-08U