Wysyłanie różnych rozmiarów oryginałów jednocześnie (Oryginały o różnych formatach)

Możesz umieścić oryginały o różnych formatach w podajniku i skanować je jednocześnie. Dzięki temu nie ma potrzeby umieszczania ich osobno.
Kombinacje formatów oryginałów, które można jednocześnie skanować, są ograniczone. Skanowanie z wykorzystaniem nieprawidłowej kombinacji może uszkodzić oryginały lub doprowadzić do zacięcia papieru. Specyfikacja sprzętowa
Nie należy łączyć ze sobą oryginałów o różnej gramaturze i różnych typach papieru. Może to spowodować uszkodzenie tych oryginałów lub zacięcie papieru.
1
Umieść oryginały w podajniku. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
5
Naciśnij <Opcje> <Oryginały o róż. formacie>.
6
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie.
Jeżeli ustawiony jest tryb Różne formaty oryginałów, prędkość skanowania może być niższa niż zwykle.
7W6K-08W