Wymiana zasobnika z tonerem

Kiedy toner wyczerpie się lub zaczynie go brakować, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o przygotowanie nowego zasobnika z tonerem lub dokonanie wymiany zasobnika z tonerem. Należy przygotować nowy zasobnik z tonerem lub dokonać wymiany zasobnika z tonerem zgodnie z informacjami z wyświetlonego komunikatu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów, patrz Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu.
Aby uzyskać informacje na temat numerów katalogowych zasobników z tonerem, patrz Materiały eksploatacyjne.
Można sprawdzić aktualną ilość pozostałego toneru. Sprawdzanie poziomu toneru

Procedura wymiany zasobnika z tonerem

1
Otwórz pokrywę wymiany tonera.
Aby otworzyć pokrywę wymiany tonera, chwyć ją po lewej i prawej stronie, a następnie pociągnij do siebie. Pokrywa wymiany (mała pokrywa) zasobnika wymagającego wymiany otworzy się.
Nie używaj nadmiernej siły do otwarcia małej pokrywy, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
2
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
Należy chronić zasobnik z tonerem przed uderzeniami, nie narażając go na wstrząsy, które mogą spowodować wyciek tonera.
3
Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z opakowania.
4
Trzymając nowy zasobnik z tonerem białą częścią skierowaną do góry, potrząśnij go w górę i w dół około 10 razy.
Potrząsanie zasobnika z tonerem wyrównuje toner znajdujący się w środku.
Jeżeli toner nie zostanie równomiernie rozprowadzony wewnątrz zasobnika, wtedy po instalacji zasobnika zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wykonać całą procedurę ponownie.
Zabrania się kierowania białej części zasobnika z tonerem w dół. Może to uniemożliwić prawidłowe podawanie tonera.
5
Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem.
Płaską powierzchnią skierowaną w dół wsunąć zasobnik z tonerem do małej pokrywy maksymalnie do środka.
6
Zamknij małą pokrywę.
Małej pokrywy nie można zamknąć, jeśli zasobnik z tonerem nie został wsunięty do oporu. Nie wolno próbować zamknąć pokrywy na siłę, ponieważ może to spowodować jej pęknięcie.
7
Zamknij pokrywę wymiany tonera.
Jeśli drukowanie zostało przerwane, ponieważ skończył się toner, zostanie ono automatycznie wznowione po wymianie zasobnika z tonerem.
Jeśli gradacja i gęstość druku zmienią się po wymianie zasobnika z tonerem, należy wykonać regulację.
7W6K-01F