Konserwacja głównego modułu

W niniejszej części opisano czynności konserwacyjne i kontrolne dotyczące urządzenia, takie jak regularne czyszczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych. Znajduje się tutaj również opis usług konserwacji świadczonych przez firmę Canon. Informacje na temat środków ostrożności, jakie należy podjąć podczas konserwacji można znaleźć w „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” umieszczonych w Przewodnik po często zadawanych pytaniach i Korzystanie z wyposażenia opcjonalnego.

Czyszczenie podstawowe

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

7W6K-017