Ładowanie zszywek

Kiedy zszywki w urządzeniu wykańczającym skończą się, w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona informująca o konieczności uzupełnienia zszywek. Należy nacisnąć ikonę i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby załadować zszywki do pudełka na zszywki.
Kopie i wydruki mogą być wyprowadzane na wyposażenie opcjonalne podczas wymiany zszywek. Wyposażeniem opcjonalnym podłączonym do tego urządzenia należy się posługiwać z ostrożnością.
Aby uzyskać informacje na temat numeru katalogowego pudełka na zszywki, patrz Materiały eksploatacyjne.
Można sprawdzić aktualną ilość pozostałych zszywek. Sprawdzanie pozostałej ilości zszywek i zszywek zeszytowych
7W6K-01J