Funkcje związane z usługą chmury

W zależności od modelu używanego urządzenia można sprawdzić status eksploatacji urządzenia oraz status użytkownika, łącząc się z usługą chmury.

uniFLOW Online Express

Dzięki stworzeniu „dzierżawców” w chmurze i rejestrowaniu informacji użytkownika oraz urządzeń możesz używać następujących funkcji bez tworzenia serwera.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i dostępu do dzierżawcy, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje uniFLOW Online Express, zobacz „First Steps Guide”.

„Funkcja uwierzytelniania”, która dostarcza bezpieczne środowisko pracy urządzenia

Rejestrując użytkowników i urządzenia w uniFLOW Online Express, można stworzyć bezpieczne i spersonalizowane środowisko druku bez użycia lokalnego serwera. W tym środowisku możesz, na przykład, zapobiec sytuacji, w której użytkownik zabiera wydruki pozostawione przez kogoś innego, albo spersonalizować ekran urządzenia.
Przy pomocy funkcji autoryzacji uniFLOW Online Express można przeprowadzić następujące działania:
Zarządzanie informacjami o użytkowniku dla funkcji uwierzytelniania
Zarządzanie informacjami uwierzytelniania, takimi jak kart ID i kody PIN
Zmieniać metodę i system uwierzytelniania*
*Tylko dla administratorów

„Funkcja Kalkulacja i raportowanie”, która pozwala sprawdzić rejestry i koszty

Ta funkcja oblicza wykorzystanie urządzeń zarejestrowanych/podłączonych do tego samego dzierżawcy w uniFLOW Online Express, a następnie tworzy raport. Poprzez połączenie tej funkcji z funkcją uwierzytelnienia uniFLOW Online Express, możliwe jest sprawdzenie rejestrów użytkowania użytkowników i utworzenie tabeli kosztów dla każdej skopiowanej/zeskanowanej strony – dzięki czemu można obliczyć/sprawdzić koszt każdego urządzenia.

„Funkcja prostego skanowania”, która wysyła zeskanowane dane na adres e-mail lub do chmury.

Ta funkcja pozwala przesłać zeskanowane dokumenty na twój adres e-mail (Scan to Myself) lub przechowywać zeskanowane dokumenty w zewnętrznej usłudze chmury.
Główne dane techniczne
Funkcja uwierzytelniania
Metoda rejestracji użytkowników
Połączenie z kontem Office 365TM
Przekazywanie w formacie CSV
Rejestrowanie użytkowników przez e-mail
Ręczne wpisywanie
System uwierzytelniania użytkownika
Microsoft Azure Active Directory
Office 365TM zintegrowany z Active Directory Federation Services
Active Directory twojej firmy
Łączenie z zewnętrznymi usługami SNS (Single Sign-On)
Metoda uwierzytelniania
Kod PIN
Karta ID
Karta ID + Kod PIN
Funkcja Kalkulacja i raportowanie
Typ raportu:
Rejestr użytkowania każdego użytkownika
Rejestr użytkowania każdego urządzenia
Rejestry kopiowania/drukowania/skanowania/faksowania wszystkich użytkowników
Rejestry kopiowania/drukowania/skanowania/faksowania wszystkich urządzeń (wszystkie okresy)
Rejestry kopiowania/drukowania/skanowania/faksowania wszystkich urządzeń (określone okresy)
Funkcja prostego skanowania
Funkcja wysyłania/zapisywania
Scan to Myself (Wysyłanie wiadomości e-mail), Scan to Google Drive
Format pliku
TIFF, PDF
7W6K-0KA