Zarządzanie danymi na nośniku pamięci

Informacje, takie jak pliki w Zaawansowana przestrzeń lub w Skrzynce pocztowej, dane Książki adresowej, dane istniejących zadań oraz informacje o hasłach są zapisane na nośniku pamięci urządzenia. Urządzenie szyfruje te informacje, co uniemożliwia ich odczyt przez nieautoryzowanych użytkowników. Urządzenie jest również wyposażone w procesor Canon MFP Security Chip, który jest zgodny ze standardem bezpieczeństwa FIPS 140-2 poziom 2, opracowanym przez rząd USA. Procesor Canon MFP Security Chip jest certyfikowany jako moduł kryptograficzny zgodnie z programem Cryptographic Module Validation Program (CMVP), opracowanym przez USA i Kanadę. Moduł jest również zgodny z japońskim programem Japan Cryptographic Module Validation Program (JCMVP). Certyfikat nadany procesorowi Canon MFP Security Chip oznacza, że wyniki ujednoliconych testów wykazują zgodność produktu z określonymi standardami.
Ustawienie TPM może zostać również użyte do zaszyfrowania hasła i certyfikatów zarządzanych w pamięci urządzenia.
Szyfrowanie danych na nośniku pamięci urządzenia może nie być w stanie zabezpieczyć danych przed wszystkimi działaniami podejmowanymi przez osoby nieautoryzowane. Podczas zarządzania danymi należy zachować szczególną ostrożność.
Zaszyfrowane dane nie mogą być odczytane nawet po wyjęciu nośnika pamięci z urządzenia i zainstalowaniu go w innej drukarce wielofunkcyjnej marki Canon.
Urządzenie generuje 256-bitowy klucz szyfrujący z wykorzystaniem metody generowania losowego klucza NIST SP 800-90A. Dla szyfrowania, urządzenie wykorzystuje algorytm AES zgodny z FIPS PUB 197.
Ponieważ dane zapisane na nośniku pamięci są szyfrowane przy użyciu sprzętu, dane te różnią się od danych w trybie usuwania określonym w <Kompletne usunięcie danych z HDD> oraz <Inicjuj Wszystkie Dane/Ustawienia>. Szyfrowanie zapewnia jeszcze wyższy poziom ochrony.
7W6K-0K6